FLEVOLAND - Inwoners van de provincie Flevoland die een goed idee hebben om het landschap, de economie of de duurzaamheid van de provincie te versterken, kunnen vanaf 2 april subsidie aanvragen om hun initiatief te realiseren. Dit kan middels de LEADER-subsidie, die aan te vragen is tot en met 31 december 2027. Er is € 4.293.750 euro beschikbaar: 80% van dit bedrag is een Europese bijdrage (€ 3.435.000,-), provincie Flevoland en de 6 Flevolandse gemeenten dragen 20% bij (€ 858.750,-)

Subsidie aanvragen

Inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers met een goed idee kunnen vanaf 2 april 2024 hun subsidieaanvraag indienen op de pagina van de provincie. Hierbij moet men opletten dat de aanvraag in lijn moet zijn met de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Ingediende projecten worden door de Lokale Actiegroep (LAG) beoordeeld.

Ontwikkeling platteland stimuleren

Gedeputeerde Harold Hofstra reageert enthousiast op de nieuwe LEADER-ronde: "Flevoland kent een groot landelijk gebied en dat moeten we koesteren. Het is voor deze provincie dan ook belangrijk om de ontwikkeling van ons platteland te stimuleren. LEADER helpt onze inwoners en ondernemers hierbij."

Europees subsidieprogramma

LEADER bestaat al ruim 30 jaar. Het is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland helpt realiseren. Met als doel het platteland duurzaam te ontwikkelen door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Meer informatie over LEADER is te vinden op flevoland.nl/leader.

Lokale Actiegroep (LAG)

De LAG is een onafhankelijke adviescommissie die uit 12 leden bestaat. Dit zijn 6 ambtenaren: één uit elke Flevolandse gemeente en 6 personen zonder overheidsfunctie, maar met een netwerk in verschillende thema's. Denk aan landbouw en onderwijs.

Deze mensen nemen deel op persoonlijke titel, dus niet namens het bedrijf of de organisatie waar zij werken. Ze zijn in november 2023 aangewezen door Gedeputeerde Staten van Flevoland.