NEDERLAND - De zomer in Nederland was in 2022 extreem droog en de zonnestraling steeg naar recordhoogte. Er was zelfs 17% meer zonnestraling dan normaal, staat in het jaarlijkse KNMI-klimaatrapport.


Door de toegenomen zonnestraling warmt Nederland sneller op en stijgt de kans op droogte steeds meer. De afgelopen zomer viel gemiddeld 40 procent minder regen dan normaal.

De stijgende hoeveelheid zonnestraling is volgens het KNMI met name het gevolg van minder bewolking door een toename van hogedrukgebieden. Ook zou er minder luchtvervuiling zijndan eind vorige eeuw, waardoor de zon meer kans krijgt en de opwarming van de aarde toeneemt.

De zeespiegel is in 2022 wereldwijd verder gestegen. Gemiddeld stijgt die 3,4 cm per decennium. Van de eerste tien jaar (1993-2002) tot de laatste tien jaar (2013-2022) is de snelheid wereldwijd echter verdubbeld naar 4,4 cm per decennium.