Verzakking veroorzaakt problemen, Woodstock heeft de oplossing!

Bij veel huizen in Almere worden in de komende weken/maanden de vloeren opgehoogd en de kruipruimtes volgespoten met schuimbeton. Reden is verzakking van de straat en vloeren door inklinken van de veenlaag. Volgens ons onderzoek kan de verzakking scheurtjes veroorzaken in leidingen en moeten de leidingen daarom op korte termijn worden verstevigt en met schuimbeton worden gestabiliseerd.

De problemen met de gasleidingen kwamen laatst aan het licht toen er een gaslek was bij een woning aan de Pigmenthof. Brenda Dikkeboom rook een gaslucht in haar meterkast en alarmeerde Liander.

Een monteur constateerde dat er door verzakking van de grond zo veel spanning op de koppeling met de gasmeter was komen te staan dat er een lek ontstond. Daardoor is de gasmeter van Dikkeboom vijftien centimeter lager geplaatst.

Liander heeft de afgelopen periode inspecties uitgevoerd. Het is duidelijk geworden dat de hoofdgasleiding dusdanig is verzakt, dat deze de aftakkingen die naar de huizen lopen naar beneden trekt.

Leidingen zijn flexibel, maar spanning te groot
Volgens Liander zijn gasleidingen flexibel en ingesteld op beweging in de grond, maar door de heftige verzakking is de spanning op alle gasleidingen te groot. Liander zegt dat er geen acuut gevaar is op gaslekken, maar de situatie moet wel op korte termijn worden opgelost. Daarom worden er verlengingen in de gasleiding naar de huizen gemaakt zodat de spanning eraf is. De netwerkbeheerder houdt de daling in de Regenboogbuurt de komende tijd in de gaten, maar heeft geen plannen om dit ook elders in de stad te doen.

'Tikkende tijdbom'
Brenda Dikkeboom en haar buren zijn bang dat ze op een soort tikkende tijdbom zitten. "Je weet nooit wat er gebeurt als er gas ontsnapt en er komt een vonk bij. Straks vliegt de boel de lucht in, dit is echt heel eng", aldus Dikkeboom.

Bewoners van de Pigmenthof dringen al jaren bij de gemeente aan om iets aan de ernstige verzakking van de grond te doen. Wethouder Frits Huis zei eind 2016 dat de verzakkingen pas dit jaar kunnen worden aangepakt. PvdA Almere heeft een verzoek gedaan om het onderwerp te bespreken tijdens de Politieke Markt.

In een reactie laat de gemeente weten dat in de Regenboogbuurt na de zomervakantie groot onderhoud staat gepland.

60 centimeter daling tot 2050
Onderzoeken van TNO en Deltares hebben eerder aangetoond dat de bodem in Almere tot 2050 nog met minimaal 60 centimeter zal dalen. Dit is het gevolg van de inklinking van de bodem. Die bestaat uit klei met daarop een veenlaag, waarop na de drooglegging in 1968 zand is gestort. Door de relatief lage grondwaterstand daalt de bodem in Almere extra snel. De daling heeft vooral gevolgen voor de riolering. Door de bodemdaling is in Almere om de 25-30 jaar groot onderhoud in de wijken nodig.

Vraag een advies of offerte aan voor een vloer of straatwerk wat niet te zwaar is of straat werk wat niet verzakt of Verzakking tegen gaat op slappe grond.

Veel mensen in Almere hebben last van een bodem verzakking in de tuin. Onder meer in de regio Almere zorgt slappe bodem voor een bodemdaling variërend tussen 0,5 en 2 cm per jaar. Als de bodem te slap is, kan bestrating met een te hoog gewicht hierdoor gemakkelijk wegzakken. En als op die bodem zand ligt is er bovendien een grote kans dat dit zand wegspoelt. Daardoor kan de grond nog meer gaan verzakken. En ligt er dan toevallig een mooi terras of een oprit op dat zand, dan kunt u daarnaar fluiten. Met printbeton op schuimbeton heeft u nooit meer last van verzakkingen, en kunt u jarenlang genieten van een prachtig onderhoudsarm terras.

Schuimbeton in plaats van zand
Zand is vaak de grote boosdoener als het om verzakkingen gaat. Graaft u de zandlaag in uw tuin af en laat u die vervangen door schuimbeton heeft u een veel beter fundament voor een tuin of terras. Dit fundament is bovendien een stuk beter bestand tegen te veel (of te weinig) grondwater. Wij raden een schuimbeton laag van een centimeter of 30 à 40 aan. Hier bovenop storten we vervolgens een betonplaat van ongeveer 10 centimeter.

Printbeton
Deze beton laag kunnen we vervolgens gaan ‘printen’. Onder printen verstaan we het aanbrengen van een sierpatroon in de beton laag. Sierbestrating komt in allerlei vormen. Zo kunt u bijvoorbeeld een patroon van klinkertjes of hout in het beton laten printen. Het beton heeft dan de uitstraling van een natuurproduct, maar de duurzaamheid van beton.