ALMERE - Rijkswaterstaat verbreedt de A6 bij Almere naar vier rijstroken per rijrichting. In februari en maart is aannemer Parkway6 met name in het Weerwatergebied aan het werk en dat is te merken voor de lokale weggebruiker. Vanaf februari wijzigt de verkeerssituatie ter hoogte van het Weerwatergebied stapsgewijs.

15 februari – 8 maart
Verkeer vanuit Amsterdam richting Weerwatergebied omleiding via Noorderdreef (kaart 1)

Vanaf vrijdag 15 februari 5.00 uur tot vrijdag 8 maart 20.00 uur kan het verkeer komende vanuit Amsterdam naar het Weerwatergebied op de kruising met de Noorderdreef niet meer rechtdoor richting het Weerwatergebied. Verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Noorderdreef en moet keren bij het eerste kruispunt. Vrachtverkeer moet keren bij de eerste rotonde.

2 Vanaf zaterdag 9 maart (kaart 2 en 3)
Het tijdelijke viaduct dat in de zomer van 2018 in gebruik is genomen, wordt afgesloten en later afgebroken. Op- en afritten 4 Almere Haven vanuit Lelystad en naar Amsterdam worden verplaatst. Het verkeer kan gebruik maken van drie nieuwe viaducten:

• Viaduct ‘t Oor, gelegen ter hoogte van de McDonald’s wordt op zaterdag 9 maart om 6.00 uur voor gemotoriseerd verkeer

in gebruik genomen. Verkeer van en naar Amsterdam neemt de op- of afritten 4 Almere Haven, via viaduct ’t Oor. Verkeer vanuit Amsterdam of Almere Haven richting het Weerwatergebied gaat over het viaduct ’t Oor. Medio mei 2019 verhuist het busstation ’t Oor naar dit viaduct.

• Het Steigerdreefviaduct, gelegen ter hoogte van de voormalige onderdoorgang Sturmeypad, wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf vorig jaar kan het verkeer al via dit viaduct de A6 op richting Lelystad. Vanaf zaterdag 9 maart om 6.00 uur wordt ook afrit 4 Almere Haven vanuit Lelystad opengesteld. Let op: de nieuwe afrit ligt een stuk eerder dan de oude. Het verkeer moet dus eerder uitvoegen. Verkeer vanuit Lelystad richting het Weerwatergebied kan gebruik maken van deze afrit en vervolgens via de Steigerdreef, Noorderdreef en viaduct ’t Oor naar het Weerwatergebied.

• Het Floriadeviaduct, gelegen links naast het tijdelijk viaduct is voor fietsers en voetgangers en wordt op zaterdag 9 maart om 12.00 uur opengesteld. Tijdelijk zal ook het busverkeer gebruik maken van het Floriadeviaduct (zie kaartje voor de nieuwe situatie voor fietsers).

Planning voorjaar 2019
In het voorjaar van 2019 is de A6 een aantal weekenden één richting op dicht. Hieronder een overzicht:

• Van vrijdag 5 april 20.00 uur tot maandag 8 april 5.00 uur, A6 richting Amsterdam vanaf afrit 6 Almere Buiten tot afrit 3 Almere Stedenwijk afgesloten.

• Van vrijdag 10 mei 20.00 uur tot maandag 13 mei 5.00 uur A6 richting Lelystad vanaf afrit 3 Almere Stedenwijk tot aan afrit 6 Almere Buiten afgesloten.

• Vanaf vrijdag 17 mei 20.00 uur tot maandag 20 mei 5.00 uur A6 richting Lelystad vanaf afrit 3 Almere Stedenwijk tot aan afrit6 Almere Buiten afgesloten.

• Vanaf vrijdag 14 juni 20.00 uur tot maandag 17 juni 5.00 uur:

· A6 richting Amsterdam vanaf knooppunt Almere tot en met afrit 6 Almere Buiten-West afgesloten.

· de opritten 8 Almere Buiten-Oost, 7 Almere Buiten zijn dicht

· de verbindingsboog vanaf de A27 richting de A6 naar Amsterdam is dicht.

• Vanaf vrijdag 28 juni 20.00 uur tot maandag 1 juli 5.00 uur:

· de parallelrijbaan van de A6 richting Amsterdam is dicht.

· de op- en afritten 8 Almere Buiten-Oost, 7 Almere Buiten en 6 Almere Buiten-West vanuit Lelystad en naar Amsterdam zijn dicht.

· de verbindingsboog vanaf de A27 naar de A6 richting Amsterdam is dicht.

A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost
Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6 en leggen we de op- en afritten verder uit elkaar. Hiermee ontstaat ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Ook wordt, in samenwerking met omgevingspartijen, de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg vergroot. Na oplevering voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. In zomer 2019 wordt het traject voor het verkeer opengesteld. Eind 2020 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere. De verbreding van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Meer informatie via www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl