ALMERE - Op 22 december 1943 moest de B-24H Liberator (bijnaam Big Banner) een noodlanding maken in het IJsselmeer, nadat zij werden geraakt door Duits Afweergeschut. Alleen Co-piloot Charles Taylor overleeft de crash maar wordt opgepikt en naar een gevangenenkamp gebracht. In 1968 komt bij het droogleggen van Flevoland het wrak tevoorschijn. Vliegers melden hun waarneming en luchtmachtbergingsofficier Gerrit Zwanenburg gaat op onderzoek uit.

In 1975 worden onder zijn leiding de wrakstukken geborgen. De lichamen van de bemanningsleden kunnen daarna worden vervoerd naar de Verenigde Staten en begraven. Charles Taylor, de enige overlevende, was bij deze berging aanwezig.

Afgelopen jaar is een korte VR film gemaakt over de vlucht, de bemanning, de noodlanding en de berging. Binnenkort is deze film te zien met VR-brillen in Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders.

Op 29 april wordt een online avond georganiseerd in het teken van de Big Banner en de vlucht in 1943. Twee kenners zullen aan het woord komen. Ivo de Jong van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 zal ingaan op de geallieerde strategie van het gebruik van het luchtwapen en op de beginperiode van de Achtste Amerikaanse Luchtmacht in Engeland. Uiteraard zal hij aandacht besteden aan de missie van 22 december 1943 en het verlies van de B-24 van Kent Miller en zijn bemanning in het bijzonder.

Tjerk Zwanenburg geeft daarna een overzicht van de berging van de B-24, van de eerste vondst in 1968 tot en met het opruimen in december 1975. Hij vertelt over wat daarbij kwam kijken en hoeveel geluk de enige overlevende heeft gehad.

19:00 kort welkomstwoord

19:10 lezing Ivo de Jong van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945

19:40 gelegenheid tot vragen stellen

19:45 lezing Tjerk Zwanenburg, zoon van officier Gerrit Zwanenburg over de berging

20:10 gelegenheid tot vragen stellen

20:20 teaser van de film

20:21 afsluiting

Deze film is mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Naast de Thema-avond over de bommenwerper organiseert Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders op zaterdag 24 april ook een online Sterrenkijkavond voor jong en oud, en de jaarlijkse Wereld Trekvogeldag zal dit jaar ook online worden georganiseerd op zaterdag 8 mei. Meer over de programma’s staat op www.ovpalmere.nl. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Stad & Natuur Almere, Almere City Marketing en de gemeente Almere.