ALMERE - Station Almere Centrum stamt uit 1987 en is ruim dertig jaar oud. Na al die jaren intensief gebruik is het tijd om het station lekker op te frissen.

Op woensdag 21 februari 2018 sloten gemeente, provincie, NS en ProRail een muzikaal akkoord op de gloednieuwe piano in de stationshal.

Er zit muziek in station Almere Centrum

Almere groeit. En dat geldt ook voor het aantal treinreizigers dat gebruik maakt van station Almere Centrum. Om station Almere Centrum aantrekkelijker en toegankelijker te maken start een 'verbetertraject'. Op woensdag 21 februari 2018 gaven alle betrokken bestuurders hun akkoord. Dat deden ze symbolisch op de nieuwe piano in de stationshal. Het is nog toekomstmuziek maar er zít muziek in station Almere Centrum.

Grootste intercitystation aan de Flevolijn

Het station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn en heeft daarmee een belangrijke functie in het openbaarvervoernetwerk van de stad en de regio. Deze functie zal ook na 2025 nog verder ontwikkelen door de groei van Almere en de verdere uitbreiding van het vervoersnetwerk van de randstad. De gemeente, NS, ProRail en de provincie Flevoland hebben daarom afgesproken om in de periode tot 2022 samen aan de slag te gaan met het verbeteren van het station en de daarbij horende pleinen.

Maatregelenpakket

Wat er precies gaat gebeuren is nog onderwerp van gesprek, maar er zijn tal van mogelijkheden om het station aantrekkelijker te maken. Denk aan de perrons, de stationshal, de liften, de fietsenstallingen, de toegangen, de verlichting en de omliggende pleinen. Of aan het gebruik van frisse kleuren en groen. ProRail is overigens al begonnen met het verwijderen van glasplaten aan de noordzijde van het station.