ALMERE - Dus je bedrijf heeft een punt bereikt waarop risico's formeel moeten worden geïdentificeerd en geëvalueerd? Logisch, elke organisatie heeft te maken met bedreigingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten als er niets aan wordt gedaan. Een risico-inventarisatie en -evaluatie, of RI&E, is een proces om op systematische wijze risico's binnen jouw organisatie vast te stellen en te analyseren. Het doel is om de waarschijnlijkheid en de impact van verschillende risico's te bepalen, zodat je prioriteiten kan stellen en controles kan implementeren om de gevolgen te voorkomen of te minimaliseren.

Wat is RI&E?


Wat is RI&E precies? Het staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een proces dat bedrijven gebruiken om risico's te identificeren en te analyseren die een negatieve invloed op hen kunnen hebben. De belangrijkste doelen van RI&E zijn:
● Bedreigingen en kwetsbaarheden detecteren die jouw organisatie kunnen schaden.
● De waarschijnlijkheid en ernst van elk risico bepalen.
● Risico's prioriteren zodat je je kan richten op de ernstigste risico's.
● Controles en beveiligingen implementeren om risico's te verminderen.
● Risico's voortdurend bewaken en verbeteringen aanbrengen.

Wat zijn de voordelen van RI&E?


De voordelen van RI&E zijn enorm. Het helpt je:

● Inzicht te krijgen in bedreigingen voordat het problemen worden.
● Strategische beslissingen te nemen op basis van feiten, niet op basis van gissingen.
● Middelen toewijzen aan gebieden met een hoog risico die ze echt nodig hebben.
● De operationele efficiëntie verbeteren en kosten besparen.
● Belanghebbenden geruststellen dat risico's onder controle zijn.

Hoewel RI&E een investering in tijd en geld vereist, betaalt het zich terug in een sterker risicobeheer en een gezondere organisatie. Het proces stelt je in staat om een proactieve houding aan te nemen in plaats van te reageren op risico's nadat de schade is aangericht.

RI&E opstellen

Het opstellen van een RI&E doe je niet zomaar. Eerst moet je vaststellen wie er binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de RI&E. Heb je dat gedaan? Dan ga je de risico’s binnen jouw bedrijf analyseren. Je prioriteert de risico’s en schrijft een plan van aanpak. Hoe kan je deze risico’s vermijden? Hoe houd je de risico’s zo klein mogelijk?

De arbodienst of kerndeskundige toetst vervolgens de RI&E. Dit wordt gedaan door middel van een bezoek aan jouw bedrijf. Je houdt je RI&E altijd up-to-date. Er kan namelijk altijd iets veranderen binnen jouw bedrijf. Denk aan een verhuizing of een nieuwe machine.