ALMERE - Stad & Natuur Almere heeft tijdens de kwaliteitskring publiek verantwoorden Almere haar nieuwe pay-off “werkt aan een groene en gezonde stad” gelanceerd. Deze bijeenkomst vond gisteren plaats bij Stad & Natuur op Stadslandgoed de Kemphaan. Directeuren, bestuurders en leden van de raden van toezicht van dertig instellingen die in Almere werken en gefinancierd zijn met publiek geld, spreken twee keer per jaar met elkaar over publiek verantwoorden.

Liesbeth Bronkhorst, bestuurder en directeur Stad & Natuur: “Met de nieuwe pay-off “werkt aan een groene en gezonde stad” maken we ons doel nu nog zichtbaarder richting het Almeerse publiek. De groene en gezonde stad krijgt concreet vorm door onze locaties en programma’s duurzaam, innovatief en laagdrempelig in te zetten voor alle Almeerders. Hiermee draagt Stad & Natuur bij aan het positieve, groene en innovatieve imago van Almere.”

Tijdens de bijeenkomst, geleid door Wim Galjee, vond medeondertekening van de intentieovereenkomst publiek verantwoorden Almere plaats door MEE IJsseloevers, Mind at Work en VoedselLoket Almere. Dit gebeurde onder toeziend oog van wethouder Mark Pol (Financiën). Naast presentaties van onder andere gastvrouw Stad & Natuur werden ervaringen gedeeld tijdens gesprekstafels. Tijdens een plenaire dialoog werd besproken hoe de instellingen de komende periode verder gaan met de verantwoording van besteding van publiek geld aan bewoners. Tot slot namen de deelnemers afscheid van Mark Pol onder wiens verantwoordelijkheid deze bijeenkomsten zijn georganiseerd.

Waar gaat publiek geld naartoe en wat levert dat op voor de stad en Almeerders? Het project publiek verantwoorden is in 2013 door de gemeente Almere in het leven geroepen om Almeerse instellingen die werken met publiek geld uit te dagen hun resultaten te delen met bewoners van Almere, klanten en (collega)instellingen. Het doel van de tweejaarlijkse bijeenkomsten is om aan elkaar te laten zien wat de organisaties doen en bereiken en om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en te vernieuwen. Daarnaast zijn organisaties ook actief in gesprek met bewoners en andere instellingen in de stad. Tijdens de bijeenkomst is een kalender gepresenteerd waarin de gesprekken (zogenoemde vertelsessies) staan die instellingen in 2018 houden in Almere.

De inspiratievolle bijeenkomst in de groene omgeving van Stadslandgoed de Kemphaan heeft iedereen weer nieuwe ideeën en inzichten gegeven om zich nog beter teverantwoorden naar de bewoners van Almere.

Kijk voor meer informatie over publiek verantwoorden op de website van gemeente Almere: www.almere.nl/publiekverantwoorden.