ALMERE - De prullenbakken in Almere Stad Centrum zijn verouderd en moeten vervangen worden. De werkzaamheden hiervoor zijn afgelopen maandag 16 april begonnen en duren naar verwachting tot en met de derde week van juni.

De nieuwe prullenbakken maken straks ook gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte mogelijk. Na het vervangen kunnen restafval, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken en papier apart worden ingezameld. Hierdoor kunnen de bezoekers van het centrum meehelpen met gescheiden afvalinzameling en zo eenvoudig een bijdrage leveren aan Almere, een stad zonder afval.

Werkzaamheden

Het vervangen van de prullenbakken wordt overdag uitgevoerd. Het vervangen heeft geen invloed op het functioneren van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT). Waar de prullenbakken even tijdelijk niet beschikbaar zijn worden alternatieve inzamelvoorzieningen geplaatst.

In Almere Stad Centrum wordt het OAT en de prullenbakken in het centrum gebruikt om in de openbare ruimte afval in te zamelen.