ALMERE - Re-integreren na een lange periode van ziekte thuis kan in de praktijk hartstikke moeilijk blijken. Opnieuw de werkvloer betreden kan fysiek en emotioneel veel van je vergen, vooral wanneer je terugkeert op je oude werkplek. Rollen en situaties lijken ineens veranderd, je kunt je zelfs overbodig gaan voelen, want anderen hebben jouw werk overgenomen (niemand is tenslotte onvervangbaar). En keer je dan terug naar je huidige werkplek, dan wordt je waarschijnlijk in eerste instantie ontzien en voer je vaak wat eenvoudigere taken uit.

Iets wat misschien maar goed is ook, want je moet er weer echt inkomen. Lang niet iedereen voelt zich er prettig bij terug te keren naar de oude werksituatie, omdat je er soms niet meer toe in staat bent. Ja, je wilt graag weer je werk langzamerhand op gaan pakken, maar of dit per se bij de oude werkgever moet plaatsvinden is nog maar de vraag. Gelukkig bestaat er hulp bij re-integratie, zowel als terugkeer naar de oude plek, als starten elders.

Langdurig ziekteverzuim

Iedere werknemer die langdurig ziekteverzuim kent, krijgt te maken met de bedrijfsarts. Doorgaans bezoek je de bedrijfsarts iedere 2 weken, indien je hiertoe fysiek in staat bent. De bedrijfsarts op zijn beurt kijkt naar jouw mogelijkheden: wat kun je nog wél? De bedrijfsarts maakt een beoordeling gaandeweg en zal jou proberen te laten re-integreren op je werkplek.

Heb jij echter andere wensen, of wellicht heeft je werkgever andere wensen, dan kan de werkgever een beroep doen op een re-integratiebureau, die jou als werknemer verder op weg helpt. Er bestaan 2 re-integratietrajecten: het eerste spoor re-integratietraject en het tweede spoor traject. Wat houden beiden in?

Eerste spoor traject
Bij een eerste spoor traject wordt er een re-integratieplan opgesteld voor de terugkeer naar je oude werkplek bij je huidige werkgever. In dit re-integratieplan worden jouw mogelijkheden vastgesteld en de eventuele benodigde aanpassingen die er gedaan moeten worden op de werkvloer om het voor jou mogelijk te maken je werk gedeeltelijk te hervatten. Dit traject is doorgaans een opbouw naar een afgesproken aantal werkdagen, wat gefaseerd wordt opgebouwd.

Tweede spoor traject
Bij een tweede spoor reintegratie is het uitgangspunt dat je een werkplek elders vindt, middels ondersteuning vanuit het re-integratiebureau. Je keert dus niet meer terug naar je huidige werkgever, maar gaat bij andere werkgevers solliciteren. Het re-integratiebureau heeft meestal een database van werkgevers in bezit die openstaan voor re-integrerende sollicitanten. Je ontvangt hulp bij solliciteren, maar nog belangrijker: jouw mogelijkheden en wensen worden nauwkeurig in kaart gebracht, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van passende, geschikte functies op maat. Zo wordt solliciteren een stuk aantrekkelijker en succesvoller, omdat de functies daadwerkelijk bij jou passen. Het tweede spoor reintegratie traject duurt maximaal 6 maanden.

Overigens bestaat binnen het tweede spoor traject de mogelijkheid om eventueel toch terug te keren bij je oude werkgever, indien dit van beide kanten mogelijk blijkt.