NEDERLAND - Vandaag, op 3 mei, wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Persvrijheid gevierd. Deze dag staat in het teken van het belang van persvrijheid en de bescherming van journalisten wereldwijd. Maar wat houdt persvrijheid precies in en waarom is het zo belangrijk?


Persvrijheid is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, die in Nederland is vastgelegd in de Grondwet. Het houdt in dat iedereen vrij is om informatie te verspreiden via verschillende media-kanalen, zolang deze niet in strijd is met de wet. Dit betekent dat journalisten in Nederland vrij zijn om te schrijven en publiceren wat zij willen, zonder dat zij daarvoor gestraft worden.

Helaas is dit niet overal ter wereld het geval. Een groot aantal journalisten wordt vastgehouden, bedreigd of zelfs vermoord vanwege hun werk. Wereldwijd zitten er op dit moment 363 journalisten gevangen. Zij werken in landen waar de vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is en waar kritiek op de regering of andere autoriteiten niet getolereerd wordt. Dit maakt het voor hen moeilijk om hun werk te doen en om de waarheid aan het licht te brengen.

Op deze Internationale Dag van de Persvrijheid willen we daarom extra aandacht vragen voor deze problematiek. We willen de journalisten die onder druk staan een hart onder de riem steken en laten zien dat we hun werk steunen en waarderen. Daarnaast roepen we regeringen en autoriteiten wereldwijd op om persvrijheid te respecteren en te beschermen, zodat journalisten vrij hun werk kunnen doen.