ALMERE - Almeerders met beginnende geldproblemen melden zich vaak niet actief voor advies of hulp. Ze schamen zich.

Of ze denken dat ze er zelf wel uitkomen. Maar vaak is er al van alles aan de hand voordat geldproblemen ontstaan. Een kleine betalingsachterstand kan dan razendsnel uitgroeien tot een grote schuld. Zo groot dat zelfs iemands woning op het spel komt te staan. Daarom hebben de Almeerse woningcorporaties, PLANgroep en de Zorggroep Almere in februari 2017 het convenant ‘Vroeg Eropaf’ getekend. Nu bijna een jaar later sluiten ook NUON, Menzis, drinkwaterbedrijf Vitens, Gemeente Belastingen en BKR zich aan bij de samenwerking om samen eerder geldproblemen te signaleren en passende hulp te bieden. Daartoe is door hen op 12 januari 2018 het convenant Vroeg Eropaf (Fase 2) getekend.

Bij ‘Vroeg Eropaf’ gaan hulpverleners naar aanleiding van signalen van aangesloten schuldeisers persoonlijk langs bij huishoudens met een betalingsachterstand. Sinds de start van de samenwerking in februari 2017 tot november 2017 zijn rond de 440 huishoudens door de Almeerse woningcorporaties aangemeld bij ‘Vroeg Eropaf’. Hiervan zijn inmiddels 290 huishoudens bereikt en is een plan van aanpak tot stand gekomen. In een op maat gemaakt plan van aanpak wordt beschreven op welke wijze het huishouden de reguliere betaling van de vaste lasten wil gaan voortzetten én, als er sprake is van schuldenproblematiek, hoe de schulden aangepakt gaan worden. Wethouder Participatie werk en Inkomen Froukje de Jonge: ‘Doordat de Zorggroep Almere en PLANgroep schulddienstverlening samen ‘Vroeg Eropaf’ uitvoeren kunnen zij iedereen op maat een aanpak bieden. Wij zijn al blij met de medewerking van de woningcorporaties; kijk naar de resultaten. Dit helpt mensen echt. Met het aansluiten van deze extra organisaties vinden meer Almeerders in (dreigende) nood eerder de juiste en nodige hulp bij het weer onder controle krijgen van hun financiële situatie.”

Veel contact en waardering

Als de deur opengaat komt het bijna altijd tot een gesprek. Het merendeel van de gesprekken wordt binnen op de bank gevoerd. De meeste bewoners accepteren tijdens het huisbezoek een hulpaanbod van PLANgroep of Ondersteuning Schuldstabilisatie (OSS). Een minderheid van de bewoners geeft aan het zelf te willen oplossen. Soms nemen bewoners zelf contact op met de woningbouwcoöperaties naar aanleiding van het kaartje dat wordt achtergelaten als bewoners bij de eerste poging de deur niet opendoen. Bewoners waarderen het onaangekondigde huisbezoek van de hulpverleners. Regelmatig gegeven zij aan het moeilijk te vinden om zelf stappen te zetten om hulp te vragen. Het bezoek en luisterend oor van de hulpverleners kan dan net de juiste stap bevorderen. Met de toetreding van deze nieuwe organisaties is het mogelijk om in een nog vroeger stadium in contact te komen met inwoners met oplopende betalingsachterstanden.