FLEVOLAND - Vluchtelingen kunnen samen met de vrijwilligers die hen begeleiden gratis naar onder andere de Kunstlinie. Welkom in het Museum, een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds, stelt 200.000 tickets beschikbaar voor 135 musea door het hele land. In Flevoland zijn dat Luchtvaartmuseum Aviodrome, Kunstlinie en Museum Schokland.


Welkom in het Museum is opgezet om vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de geschiedenis, kunst en cultuur van ons land. Een plezierig uitje en steun in de rug bij de integratie en inburgering van mensen die in Nederland veiligheid zoeken en een (tijdelijk) bestaan opbouwen.

Kennismaking met Nederlandse kunst en cultuur

Frank Candel, bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland: 'Iedereen is op zoek naar positieve inspiratie in zijn of haar leven. Dat geldt zeker ook voor vluchtelingen. Kunst kent geen grenzen, kunst is vrijheid en zou voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Met onze vrijwilligers ondersteunen wij vluchtelingen in het vinden van hun weg in Nederland. Het is geweldig dat we nu ook de musea voor hen toegankelijk kunnen maken, samen met de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.'

VluchtelingenWerk in Flevoland

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingen in Nederland, ondersteunt hen en helpt hen op weg in onze samenleving. In Flevoland wordt in opvanglocaties hulp bij aankomst geboden. Vluchtelingen krijgen uitgelegd hoe de asielprocedure verloopt en worden geholpen met hun vluchtverhaal. Ook biedt VluchtelingenWerk in diverse gemeenten hulp bij integratie. De inzet van vrijwilligers is daarbij onbetaalbaar.