ALMERE - Gedeputeerde Staten reageren positief op de Miljoenennota en begroting 2020. Nederland staat er op veel gebieden goed voor.


Het Kabinet onderkent dat een toekomstbestendige brede welvaart afhangt van het menselijke, economische en sociale kapitaal. In Flevoland komt dit tot uitdrukking in de aandacht voor verbetering van de bereikbaarheid, duurzame ontwikkeling van de economie, leefomgeving, Krachtige Samenleving en Vitaal Platteland. We bouwen graag samen met de landelijke overheid aan het Vertrouwen in de toekomst, of wat we in Flevoland zeggen: Er is ‘Ruimte voor de toekomst’. Het gaat over welvaart in brede zin en is dus sprake van meer dan alleen het bruto binnenlands product.

Accent op innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur

Uiteindelijk zijn welvaart en welzijn persoonlijke ervaringen. De overheid kan deze beleving niet bepalen voor mensen, maar wel de omstandigheden scheppen om brede welvaart te stimuleren, zodat factoren als scholing, economie, natuur, mobiliteit en gezondheid worden versterkt. Provincie Flevoland is blij te zien dat de opgaven en ambities, zoals verwoord in de coalitieakkoord 2019-2023, aansluiten op de Miljoenennota 2020.

Flevoland kijkt uit naar de verdere invulling van het investeringsfonds met een accent op innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur.