Het is belangrijk dat in een bedrijf alle afdelingen goed samenwerken. De mensen die in de afdelingen werken moeten ook goed in hun vak zijn. Ook binnen een team is het belangrijk dat ieder individu zijn of haar steentje bijdraagt. Toch is het vaak lastig om te bepalen in hoeverre dit lukt, zeker als er minder goede resultaten worden geboekt. Daarom kan het opstellen van een skills matrix helpen.

Wat is skills matrix?

Een skills matrix is een overzicht van de vaardigheden per werknemer. Deze matrix kan opgesteld worden voor het hele bedrijf, maar voor meer overzichtelijkheid kan deze ook per afdeling worden gemaakt – zeker in het geval van een groot bedrijf met veel werknemers.

Een skills matrix geeft op een duidelijke manier weer welke collega’s geschikt zijn voor een bepaalde functie of voor een bepaald project. Bovendien kun je met een skills matrix zien waar een werknemer tekortschiet en op basis van deze informatie kun je actie ondernemen.

Waarom een skills matrix opstellen?

De belangrijkste reden om een skills matrix op te stellen, is om een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten en minpunten van werknemers. Door dit zwart op wit te hebben, ontstaat er meer duidelijkheid. Bovendien is zo ook meteen zichtbaar welke medewerkers over ongeveer dezelfde kwaliteiten beschikken. Deze kunnen elkaar vervangen bij ziekte of verlof. Bovendien kan een bedrijf op deze manier bepalen of een medewerker misschien beter naar een andere afdeling geplaatst kan worden of een andere functie kan vervullen.

Niet alleen het bedrijf zelf heeft voordelen van een skills matrix, maar ook de medewerkers. Zij krijgen ook een beter inzicht in hun kwaliteiten en zwakke punten. Hierdoor kunnen ze aan hun zwakke punten werken. Bovendien kunnen ze meer gebruik maken van hun sterke punten en bijvoorbeeld onderhandelen over een hoge positie waar deze vaardigheden van pas komen.

Hoe ziet een skills matrix eruit?

Je kunt een skills matrix online opstellen, bijvoorbeeld bij AG5. De matrix zal eruit komen te zien in de vorm van een tabel, waarin de namen van de medewerkers overzichtelijk staan opgesteld aan de linkerkant. Bovenin worden de getoetste vaardigheden weergegeven en in het midden staat een cijfer per persoon per vaardigheid. Meestal worden hier de getallen 0 tot 5 gebruikt.

Om de skills matrix op te stellen, moet je eerst bedenken welke kwalificaties, vaardigheden en certificeringen de werknemers nodig hebben en al hebben. Ook moet je kijken of er op dit moment een vaardigheidskloof is en wat je ertegen gaat doen. Als je alle te testen vaardigheden op een rijtje hebt, kun je er een overzicht van maken en de tabel per medewerker invullen.

Let op: maak per afdeling een aparte tabel. Zo houd je de matrix overzichtelijker. Vergeet ook niet om de skills matrix regelmatig bij te werken, om constant een reëel beeld te hebben van de kwaliteiten van de medewerkers. Bekijk ook nauwkeurig per persoon over welke vaardigheden hij of zij beschikt. Als iemand ‘manager’ voor zijn of haar naam heeft, wil dat nog niet zeggen dat deze medewerker over goede leiderschapskwaliteiten beschikt.