NEDERLAND - De politie registreerde vorig jaar 3499 discriminatie-incidenten, dat is 20 procent minder dan in 2016. Dat blijkt uit het vandaag in opdracht van de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie gepresenteerde rapport Discriminatiecijfers in 2017.

Het jaarrapport discriminatie 2017 gaat over door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten (aangiften, meldingen en eigen waarnemingen van de politie) en meldingen van discriminatie bij gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Vorig jaar zijn er in Nederland ruim 13.000 meldingen en aangiftes van discriminatie gedaan bij de politie, ADV’s, het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt internet discriminatie (MiND).

Maatschappelijk probleem

Nederlanders ervaren discriminatie en racisme in toenemende mate als een maatschappelijk probleem en zeggen dat discriminatie toeneemt, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ed Faas, landelijk projectleider bestrijding discriminatie bij de politie: ‘Discriminatie is een steeds groter maatschappelijk probleem. Voor ons als politie is de bestrijding ervan een belangrijke taak die we heel serieus nemen. Lang niet alle discriminatie-ervaringen worden bij ons gemeld. En lang niet alle discriminatie-ervaringen worden altijd herkend. Er valt aan beide kanten dus nog een wereld te winnen.’

Volgens Faas komen het slachtoffer nog meer centraal te staan in de aanpak van discriminatie. ‘De politie investeert in trainingen en voorlichting om bij een aangifte of een melding eerder te kunnen herkennen of er sprake is van discriminatie of niet. Is er geen sprake van een strafbaar feit? Dan is het belangrijk om het slachtoffer van discriminatie door te verwijzen naar de juiste instantie.’

Trends en ontwikkelingen

De meest op vallende trends en ontwikkelingen in de discriminatiecijfers 2017:

  • De daling van het aantal geregistreerde incidenten bij de politie is met name toe te schrijven aan een daling in de politie-eenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland (30-40 procent). In de overige zeven politie-eenheden daalde het aantal registraties slechts (zeer) beperkt.
  • Daarbij registreerde de politie vooral minder incidenten die zich afspeelden op de openbare weg. Ongeveer een kwart van de incidenten die de politie registreerde, speelde zich af op de openbare weg (iets minder dan 1000). Hiervan had 18 procent te maken met het verkeer. In 2016 waren dat er nog ruim 2000. De oorzaak van deze afname is niet duidelijk.
  • Bij bijna één op de vijf door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten was sprake van geweld. Dit loopt uiteen van het uitdelen van een klap tot een vechtpartij en mishandeling. Het ging in 2017 om 603 geweldsincidenten (vaak in combinatie met een discriminerende uitlating).
  • Zoals in de afgelopen jaren kwam de discriminatiegrond herkomst zowel bij de politie als bij de ADV’s het meest voor. De politie registreerde 1450 discriminatie-incidenten met deze grond (41 procent van het totaal). Meer dan een derde daarvan had te maken met de huidskleur van de gedupeerde.
  • Iets meer dan een kwart (27 procent) van de politieregistraties betrof discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Dit is relatief gezien iets minder dan een jaar eerder. In veruit de meeste gevallen ging het om discriminatie op grond van homoseksualiteit, vaak in de woonomgeving of op de openbare weg.
  • De politie registreerde 1506 discriminatie-incidenten gericht tegen een werknemer met een publieke taak (vooral politieagenten). Dit aantal is ongeveer gelijk aan 2016.
  • Bij de politie ging 8 procent van de registraties over antisemitisme (284). Relatief gezien was dit evenveel als in 2016. Voor het tweede jaar op rij daalde het aantal registraties bij de politie van discriminatie vanwege het islamitische geloof. In 2017 ging het om 192 registraties, 5 procent van het totaal. In 2016 waren het er nog 352, 8 procent van het totaal.