ALMERE - Energie die je opwekt met zonnepanelen en zelf niet gebruikt, lever je terug aan het electriciteitsnet. Dankzij de salderingsregeling krijg je hier voor betaald. De prijs van het terugleveren staat gelijk aan de prijs van de stroom die je inkoopt als jouw panelen niet voldoende energie leveren. Dat maakt de keuze voor zonnepanelen extra aantrekkelijk.

Wat is een salderingsregeling


Als jij zonnepanelen hebt, dan kan het zijn dat je niet alle opgewekte energie gebruikt. De overtollige zonne-energie wordt dan teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling zorgt er voor dat deze teruggeleverde energie wordt ingehouden op jouw energieverbruik.

Als voorbeeld: tijdens een mooie, zonnige zomer wekken jouw zonnepanelen vijfhonderd kWh meer op dan jij gebruikt. Je levert dit terug aan het electriciteitsnet zodat andere huishoudens er gebruik van kunnen maken. Deze teruggeleverde vijfhonderd kWh wordt aan het einde van het jaar ingehouden op jouw energierekening, waardoor je dus minder hoeft te betalen.

Hoe lang blijft de salderingsregeling geldig

De salderingsregeling is door de overheid ingesteld om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Omdat steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen heeft de overheid er voor gekozen om de regeling na 2025 af te bouwen. Eerdere berichten zeiden dat dit vanaf 1 januari 2023 zou zijn, maar dit is dus opgeschoven naar 2026. Zoals de overheid nu heeft bepaald wordt er in 2031 helemaal niet meer gesaldeerd.

Na 2031 is de regeling helemaal afgebouwd en houd je alleen de terugleveringsvergoeding van de energieleverancier over. Hoeveel dat bedraagt, verschilt per energieleverancier. Meestal is de vergoeding lager dan het inkoopbedrag voor stroom die je van de leverancier afneemt.

Is het verstandig zonnepanelen te nemen

Het is altijd verstandig zonnepanelen te nemen, ook als in 2031 de salderingsregeling niet meer van kracht is. Je wekt immers je eigen energie op, en energie die zelf opwekt hoef je niet in te kopen van een leverancier. Dat scheelt op de energierekening. Combineer je zonnepanelen met andere energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en/of een douche-warmteterugwinningssysteem, dan bespaar je nog meer op de energierekening. Bovendien zorgt de terugleveringsvergoeding van de energieleverancier er voor dat je een bepaald bedrag krijgt voor de teruggeleverde energie. Ook dit merk je op een positieve manier in je portemonnee.

Overweeg je zonnepanelen aan te schaffen, dan is het altijd verstandig een offerte aan te vragen bij verschillende bedrijven. Vaak zijn in die offerte niet alleen de kosten voor aanschaf en installatie opgenomen, maar wordt ook gekeken naar wanneer jij deze kosten er weer uit hebt door het opwekken van je eigen energie.