ALMERE - Almere is een stad met een groene ambitie. Dankzij de vele duurzame initiatieven en innovatieve projecten heeft de stad, net als de provincie Flevoland in het geheel, zich de afgelopen jaren op de kaart weten te zetten als voorloper in de transitie naar een duurzame, groene toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is groene energie, waar Almere niet alleen middels windmolens op inzet, maar ook via de vele zonnepanelen waarin de gemeente investeert. Dat omvat natuurlijk niet alleen de drie zonnevelden die de gemeente rijk is, maar ook de vele zonnepanelen op Almeerse huishoudens.


Maar hoe komt Almere eigenlijk aan haar titel als pionier op het gebied van zonne-energie in Nederland? In dit artikel kijken we naar hoe zonnepanelen Almere op de kaart zetten als groene stad van de toekomst en hoe de gemeente haar inwoners slim weet te stimuleren om over te gaan op een duurzamere levensstijl.

Zonnepanelen in Almere vooral te vinden in de vele zonnevelden

De gemeente Almere beschikt momenteel over drie zonnevelden, waarvan Zoneiland Noorderplassen wellicht het meest bekend is. Ruim 520 zonnepanelen in Almere liggen langs de N702, die sinds 2009 water verwarmen en daarmee een bijdrage leveren aan de warmwaterbehoefte van circa 2.700 huizen.

In Almere Buiten ligt zonnepark Zuyderzon: over een ruimte van 35 voetbalvelden vind je 100.000 zonnepanelen die sinds 2019 stroom opwekken voor ongeveer 10.000 Almeerse huishoudens.

Sinds vorig jaar is de voormalige stortlocatie Braambergen, langs de N305, omgetoverd tot een volwaardig zonneveld. Dankzij de nieuwe komst van ruim 26.000 zonnepanelen in Almere kunnen 5.300 huishoudens worden voorzien van groene energie. En daar blijft het niet bij. Wat de gemeente betreft komen er zo snel mogelijk nog twee zonnevelden bij.

Zo spoort Almere haar inwoners aan om duurzaam te leven

De gemeente Almere heeft verschillende initiatieven en programma's om haar inwoners te stimuleren om duurzaam om te gaan met energie. Zo wordt er niet alleen volop geïnvesteerd in zonnepanelen in Almere, maar worden er ook regelmatig informatieve bijeenkomsten en workshops gehouden om bewoners te informeren over duurzaamheid en om hen te helpen bij het nemen van duurzame stappen. Door verschillende initiatieven te nemen, zoals het installeren van een wateropvangsysteem, groene daken en het onderhouden van gemeenschappelijke (moes)tuinen, wil de gemeente inwoners actief betrekken bij de groene ontwikkeling van de stad.

Daarnaast richt de gemeente en de provincie Flevoland zich vooral op duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld door te investeren in een uitgebreid en kwalitatief goed fietsnetwerk en elektrisch openbaar vervoer.

Zonnepanelen in Almere zijn ook bij inwoners sterk in trek

Hoewel de provincie bekendstaat om haar groene initiatieven, heeft Flevoland haar duurzame imago ook deels te danken aan haar inwoners. Al jarenlang staat Flevoland namelijk in het linkerrijtje als het aankomt op het aantal zonnepanelen op huishoudens in heel Nederland. Het aantal zonnepanelen in Almere loopt wat dat betreft nog achter: volgens het CBS waren in 2022 nog maar 18% van alle Almeerse daken voorzien van zonnepanelen, terwijl dat percentage in Dronten en Zeewolde al rond de 30% lag. Ook de provinciale hoofdstad doet het goed: daar wekt ruim een kwart van alle huishoudens groene stroom op middels zonnepanelen.

Als hekkensluiter van de provincie is het dus aan de inwoners van Almere om de volgende duurzame stappen te nemen en het imago als pionier in duurzaamheid waar te maken. Dankzij de verschillende subsidies en leningen die de gemeente biedt wordt het steeds aantrekkelijker om zonnepanelen in Almere te laten installeren. En hoewel de definitieve cijfers nog niet bekend zijn lijkt het erop dat steeds meer Almeerders op zoek gaan naar kosteloos een vrijblijvend advies rondom zonnepanelen, en daarmee de stap naar zonne-energie maar al te graag willen zetten.