ALMERE - Woensdag 14 maart 2018 viert heel Nederland weer de Nationale Boomfeestdag.

In Almere gaan 90 kinderen van basisschool de Watertuin zo’n 300 bomen planten in het nieuwste stadsdeel Oosterwold onder het motto ‘Maak ’t buiten beter’. Het gaat om zwarte elzen. Dit doen zij rond 10.30 uur samen met wethouder Frits Huis en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Parkway 6, Provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, gemeente Almere, Stad & Natuur Almere, Floriade en Stichting Voedselbos Nederland.

Dit jaar is gekozen voor de Eemvallei Zuid in Oosterwold. Deze locatie is door provincie Flevoland aangewezen voor boscompensatie. Daar waar elders natuur moest wijken voor andere bestemmingen compenseren we dat hier. Op deze locatie komt het grootste voedselbos van Europa. Leerlingen van speciaal basisonderwijs ‘De Watertuin’ planten de eerste bomen van het bijzondere nieuwe natuurgebied De Eemvallei. Hier is nu nog een kale vlakte, maar in de loop van de jaren ontstaat er een uitgestrekt gebied met eetbaar bos, speelnatuur en aantrekkelijke fiets- en wandelmogelijkheden. In de eerste fase van de ontwikkeling van Eemvallei Zuid wordt 30 hectare natuurcompensatie gerealiseerd. Als alles klaar is heeft Almere in Oosterwold een aantrekkelijk nieuw natuurgebied van zo’n 150 voetbalvelden groot.

Op de boomfeestdag helpen kinderen bij de aanplant van dit nieuw natuurgebied, zo maken ze ‘t buiten beter.

Stad & Natuur organiseert deze dag samen met de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Parkway 6, Floriade en Stichting Voedselbos Nederland en de groene aannemers.