ALMERE - Naar aanleiding van klachten over parkeeroverlast in diverse woonwijken rondom het centrum van Almere Stad heeft het Parkeerbedrijf een onderzoek gedaan.

Voor dit onderzoek is in de betreffende straten een enquête uitgezet waarbij alle bewoners konden aangeven of zij in hun straat parkeerdruk ondervinden. Daarnaast zijn er bewonersavonden georganiseerd en is de parkeerdruk op verschillende momenten van de dag gemeten. Uit het onderzoek is gebleken dat in Stedenwijk en Filmwijk in een aantal straten forse parkeeroverlast bestaat en dat deze overlast door de bewoners ook zo wordt ervaren. Daarom is besloten om per 1 april 2018 de blauwe zone uit te breiden.

In de Filmwijk zal de blauwe zone worden uitgebreid op de Cinemadreef, Hollywoodlaan en Marty Feldmanstraat.
In Stedenwijk zal de blauwe zone worden uitbreiding op de Dokkumlaan, Harlingensingel, Makkumstraat, Staverenstraat, Workumstraat, Lemmerstraat en Drachtenstraat.

Zie voor meer informatie de verkeersbesluiten voor Filmwijk: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72780.html en voor Stedenwijk: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72781.html

Voor de volledigheid maken wij u erop attent dat voor werknemers abonnementen en rittenkaarten tegen een aantrekkelijk tarief beschikbaar zijn.

Heb je interesse in één van de producten, neem dan contact op met onze Parkeerservice op 036-534 3202 of kijk op onze website https://parkeren.almere.nl/. Aanschaf gaat snel en eenvoudig via ons eloket op deze pagina.