AMSTERDAM - De inwoners van Almere zijn over het algemeen erg tevreden over het contact met de wijkteams.

Dat blijkt uit onderzoek dat eind 2017 is uitgevoerd in opdracht van de partijen die in de wijkteams vertegenwoordigd zijn. Dat zijn de gemeente Almere, De Schoor, MEE IJsseloevers, de VMCA en Zorggroep Almere. Twee weken lang zijn alle bezoekers van de spreekuren bevraagd over hun ervaringen met de wijkteams door een extern onderzoeksbureau. Daarnaast zijn er groepsinterviews gehouden. Een meerderheid (58%) geeft de wijkteams een rapportcijfer 9 of 10. Slechts 1% geeft een onvoldoende.

Van de bezoekers van de wijkteams vulde 82% een vragenlijst in (138 bezoekers). Naast het geven van een rapportcijfer konden bezoekers ook andere aspecten van het contact beoordelen. Een grote meerderheid (98%) voelt zich serieus genomen door de medewerkers van het wijkteam. De meeste bezoekers vinden verder dat de medewerkers hun uiterste best doen om te helpen (96%) en om samen naar een oplossing voor problemen te zoeken (84%). Er is geen verschil in tevredenheid tussen inwoners die voor het eerst het wijkteam bezochten en inwoners die er vaker komen.

Groepsinterviews

Groepsinterviews met een selectie van bezoekers geven inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de (on)tevredenheid over de wijkteams. Er kwamen vragen aan bod als: hoe wist u dat u terecht kon bij het wijkteam? Wat waren uw verwachtingen? Hoe tevreden bent u en waarom? De geïnterviewde personen zijn over het algemeen positief over de bejegening door de wijkteams en over de bereidheid van wijkwerkers om te luisteren en mee te denken. Minder positief scoren de bereikbaarheid van de wijkteams (met name telefonisch) en de voortgangsinformatie wanneer het traject om tot een oplossing te komen langer duurt.

Inbreng voor verdere ontwikkeling

De samenwerkende partijen in de wijkteams zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek: “Er komen dagelijks veel vragen op de wijkteams af. Het is een flinke klus om die allemaal goed af te handelen. We zijn er trots op dat Almeerders zo positief zijn over het contact met de wijkteams. We sluiten onze ogen niet voor de aspecten die verbetering behoeven. Daar houden we rekening mee bij de verdere ontwikkeling van de wijkteams. Belangrijk is overigens ook het uitbouwen van de samenwerking met andere organisaties in de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede, schulden en huisvesting. Daarmee verbreden we de mogelijkheden om inwoners op een laagdrempelige manier snel verder te helpen.”

Eén aanspreekpunt

De wijkteams zijn er voor inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. De wijkwerkers weten veel van zorg en welzijn. Ze brengen Almeerders bij elkaar en zoeken samen met inwoners naar de juiste oplossingen. De wijkteams zijn er ook als mensen iets voor een ander willen en kunnen doen. Daarmee zijn ze één aanspreekpunt voor vragen en ideeën voor de wijk. Meer weten of in contact komen met het wijkteam? Kijk op www.wijkteamsalmere.nl.