ALMERE - ZZP-boekhouder verwerkt niet alleen de administratie van de zzp'er maar denkt ook pro-actief mee met de ondernemer. Hij geeft tips en trucs om belastingvoordeel te behalen.


Hieronder een aantal voorbeelden van praktijksituaties.

Elektrische zakelijke fiets

U wilt een fiets kopen van de zaak. U kunt een gewone fiets kopen. Als die 450 euro excl btw kost of meer dient u deze fiets et activeren. Is de aanschafwaarde lager dan komt het bedrag direct in de kosten. De btw kunt in uw kwartaangifte omzetbelasting terugvragen/verrekenen.

Zelfs jonge mensen kopen anno 2022 een elektrische fiets. Als deze elektrische fiets meer dan 2.400 euro excl btw kost, komt u ook in aanmerking voor Investeringaftrek – KIA en Milieuinvesteringaftrek -MIA-. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek begint in 2022 met een percentage van 28% als het investeringstotaal per jaar hoger is dan € 2.400, maar niet hoger is dan € 59.170.

Werkkleding

Kleding wordt als werkkleding gezien als er een logo van 70cm2 van uw bedrijf opstaat. Veelal is dit niet het geval of u moet daar specifiek opdracht voor geven.

Maar er zijn nog meer eisen waaraan werkkleding dient te voldoen voordat die aftrekbaar is. Privékleding, sneakers, een spijkerbroek bij de sportzaak of jeansstore, zijn dat in beginsel dus niet. Een uniform of overall met logo is dat wel. Wilt u kleding ook buiten werktijd dragen dan is het logo verplicht.

Zakelijke borrel

Cheese and wine, zei de Engelse premier Boris Johnson toen hij in coronatijd even naborrelde met zijn collega's. Hij zag dit als zakelijk. Voor u is een lunch of borrel zakelijk als u met klanten dineert. U betaalt daar 100 euro voor en uw boekhouder maar daar 80 procent van in aftrek brengen.

GSM-abonnement

U belt zakelijk en privé met uw telefoon. Daarom houdt uw zzp-boekhouder bij uw mobiele telefoonabonnement en de kosten rekening te houden met een bijtelling voor privé gebruik.

Belt u thuis ook met klanten. Uw abonnement in uw privéwoning is niet aftrekbaar, maar de kosten voor alleen de zakelijke gesprekken zijn dat wel.

Vakliteratuur is 100 procent aftrekbaar, algemene literatuur niet.

Verhuiskosten en kosten voor huisvesting buiten de woonplaats zijn beperkt aftrekbaar. Gaat u privé verhuizen maar heeft u ook zakelijke spullen dan is waarschijnlijk een deel aftrekbaar van de verhuizing. Vraag om twee aparte facturen bij de verhuizer.

KIA- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als zzp'er heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als u in 2022 meer dan €2.400 in vaste activa heeft geïnvesteerd, die elk per stuk duurder zijn dan €450 exclusief btw. Het hoogste KIA percentage is 28%. Let wel op. Verkoopt u de activa binnen 5 jaar? Dan moet u over de verkoopprijs exclusief btw de desinvesteringsbijtelling betalen. Voor de KIA geldt overigens niet dat u 1225 uur of meer voor uw bedrijf moet werken.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een fiscale aftrek op de winst. Als u investeert in een woonhuis, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto, goodwill, concessies en vergunningen, krijgt u geen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Verzekeringen

Andere kosten die volledig aftrekbaar zijn: verzekeringen, onderhoudskosten, inschrijving in het handelsregister, briefpapier en ander correspondentiemateriaal en adviezen over de levensvatbaarheid van je bedrijf.

Voor het ZZP bedrijf zijn er:

·De Aansprakelijkheidsverzekering.

·Verzekering van het bedrijfsvermogen.

·Rechtsbijstandverzekering.

·Goederentransportverzekering.

·Kredietverzekering.

Voor de ZZP'er zelf zijn er;

·Pensioenverzekering.

·Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Veelal worden in elk geval de rechtsbijstandsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Aanloopkosten

Voor de zzp'er zijn aftrekbaar alle kosten die u voor een onderneming uit zakelijk oogpunt hebt gemaakt. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen: kosten die u heeft gemaakt voordat de onderneming van start ging. Denk aan kosten voor een marktverkenning, maken van een website, en elk financieel of juridisch advies.