ALMERE - Op woensdag 6 september van 14.00 – 15.00 uur organiseert de nieuwe bibliotheek, in samenwerking met De Schoor en Humanitas, in bibliotheek Stad het evenement ‘Wie zingt er mee?’. Dit uurtje Nederlandse liedjes zingen vindt plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering. In deze week wordt landelijk aandacht besteed aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Uit onderzoek is gebleken dat je een taal sneller leert door liedjes te zingen. In dit uur gaan we aantonen dat dit echt zo is. Het Almeerse publiek, Nederlands- en anderstalig, wordt uiteraard uitgenodigd mee te zingen met de Nederlandstalige liedjes. Dus kom erbij en doe mee!

Activiteiten de nieuwe bibliotheek op het gebied van laaggeletterdheid.

Volgens het rapport ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’ van de Stichting Lezen & Schrijven van januari 2016 ligt het aantal laaggeletterden in Almere op minimaal 19.800, meer dan 16 procent van de 15- tot 65-jarigen, dat is belangrijk hoger dan gemiddeld. De nieuwe bibliotheek is een van de organisaties die het terugdringen van laaggeletterdheid als een van haar kerntaken ziet.

Taalhuis

In de bibliotheek vinden Taalhuis-spreekuren plaats voor iedereen die vragen heeft omtrent geletterdheid. Vrijwilligers verzorgen deze spreekuren, waarin zij informatie geven over de mogelijkheden om beter de Nederlandse taal te leren en verwijzen door naar instanties die hierin gespecialiseerd zijn.

Boekstart

Om taalachterstand te voorkomen wordt gewerkt met het project ‘Boekstart’ voor baby’s en peuters.

Baby’s/peuters (tot en met 18 maanden) worden met Boekstart gratis lid van de bibliotheek en ontvangen dan een leuk koffertje met twee babyboekjes en aanvullende informatie over lezen met kinderen. Boekstart vindt plaats in samenwerking met consultatiebureaus en peuterspeelzalen.

VoorleesExpress

In 2016 is gestart met de VoorleesExpress. Bij de VoorleesExpress bezoeken vrijwilligers een gezin thuis en lezen daar voor aan kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal of opgroeien in een thuisomgeving waar weinig aandacht aan taal wordt besteedt. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en zorgt ervoor dat het hele gezin in aanraking komt met taal in al zijn facetten: lezen, luisteren en praten over verhalen.

De Bibliotheek op School

Daarnaast werkt de nieuwe bibliotheek nauw samen met basisscholen om leesvaardigheid en leesplezier te vergroten. De programma’s op de scholen moeten het aantal kinderen dat laaggeletterd van school komt verminderen.