ALMERE - Op het stadhuis van gemeente Almere hangt in de week van 13 tot 17 november de tentoonstelling over Prijsvraag Who Cares, Almere Haven.

De ontwerpprijsvraag gaat over nieuwe vormen van wonen en zorg. .De vijf inzendingen uit de tweede ronde van de prijsvraag en de winnaar komen met hun ideeën te hangen in de passage richting de bestuursvleugel. Op maandag 13 november tussen 16.00-17.00uur is de feestelijke opening van de tentoonstelling. Kom gezellig langs!

Programma:

* Het belang van prijsvraag Who Cares en wat gebeurt er in 2018, door wethouder Tjeerd Herrema
* Winnaars vertellen meer over hun plan

Kom langs tijdens de opening op maandag 13 november om 16.00uur in de passage richting de bestuursvleugel in het stadhuis in Almere Centrum, zodat je kan zien wat er ontwikkeld wordt in Haven. Wij zorgen voor koffie en thee. Mocht maandag 13 november niet lukken. Kom dan gerust op een ander moment langs. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot 17 november.

Wat is Who Cares?
Who Cares was een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Er wordt geen uitgewerkt plan gevraagd, maar een heldere schets van een krachtig idee. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste één professioneel ontwerper opgenomen.

Initiatief
Prijsvraag Who Cares is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.