ALMERE - Op woensdag 30 mei heeft wethouder Frits Huis een erepenning van de stad Almere uitgereikt aan Henk Smeeman en Herman Reimert voor hun inzet voor een goede relatie tussen de stad en de blauwgroene natuur van Almere. Dit gebeurde bij het feestelijke afscheid van Henk Smeeman als voorzitter en Herman Reimert als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stad & Natuur. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld in de wording en de groei van de Stichting Stad & Natuur Almere.

Henk Smeeman is van fundamenteel belang geweest voor het tot stand brengen van de Stichting Stad & Natuur Almere, eerst als wethouder, maar later ook als bestuurslid en voorzitter van de Raad van Toezicht. De creativiteit en brede maatschappelijke betrokkenheid van Henk is van groot belang geweest voor de functie die de Stichting heeft voor het verbinden van de bewoners van Almere met het stadslandschap van Almere. Een typerende quote van Henk was: ‘Het bos is niet alleen voor de konijnen.’

Herman Reimert is een echte pionier die op velerlei terrein zich actief heeft ingezet voor het welzijn van Almere en haar bewoners. Eerst als ondernemer, maar bovenal heeft hij veel belangeloos bijgedragen aan het oprichten van Stadslandgoed de Kemphaan en andere groene locaties in Almere en van de stichting. Bovendien is hij vanaf de tot stand koming van de stichting actief geweest als lid van het bestuur en later de Raad van Toezicht. Herman speelde een bedachtzame, nuchtere rol waarbij Stad & Natuur met name gebruik kon maken van zijn invalshoek als ondernemer: lef tonen, innovatief zijn maar niet onnodig risico lopen, goed afwegen waar je als organisatie je geld en energie insteekt en “de tering naar de nering zetten”.

Stad & Natuur Almere verwelkomt Cees Okkerse als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting. Peter Lommerse neemt de rol van Herman Reimert als vice-voorzitter over. En Hans Marsé neemt ook plaats in de Raad van Toezicht.

De raad van toezicht van Stad & Natuur is nu als volgt samengesteld:

Meindert Eijgenstijn

Irene van Hooff

Peter Lommerse (vice voorzitter)

Hans Marsé

Cees Okkerse (voorzitter)