DIEMEN - Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon geven ruim baan voor Amsterdamse kunstenaars bij de tentoonstelling “Artists in Diemen in hun pand.

De reden: dat er grote behoefte is naar goede expositie-ruimte in Amsterdam voor groepstentoonstellingen en dat soms dan bij gebrek je even moet uitwijken naar.... Diemen. Diverse leden van kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae komen daarom met hun werk naar Diemen toe waar zij tijdens de kijkdagen, 7, 8, 9 en 10 september 2017 hun werk zullen laten zijn en het ter plekke te koop is en.. dus alleen die zaal met werken .... niet geveild wordt! De opening wordt Gedaan door wethouder Cultuur van Diemen Jeroen Klaasse.

De organisatie is in handen van creative director Gonny van Oudenallen en curator is Angeliek Ververs beiden Arti-lid. Deelnemende kunstenaars zijn niet de minsten: Zan van Alderwegen, Airco Caravan, Jan Grotenbreg, Ciska de Hartogh, Sophia Harms- van Estrik, Joop Hollanders, Bonne ten Kat, Dorrit Klomp, Harald Schole, Rita van der Vegt, Angeliek Ververs (curator), Janneke Viegers,Mieke Werners en Julia Winter