ALMERE - Archeologen en vrijwilligers van Erfgoedhuis Almere houden op zaterdag 26 mei open huis bij de lopende opgraving op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere. In 2013 werden daar resten van duizenden houten palen gevonden. Later onderzoek in 2014 en 2016 wees uit dat het hier gaat om 4500 jaar oude ‘visweren’ uit de Nieuwe Steentijd.

Tot 1 juni aanstaande doen de archeologen nader onderzoek op de locatie. Nu al is bijna 1 kilometer aan houtconstructie blootgelegd en het begin en het einde ervan zijn nog niet gevonden. De lengte en de hoeveelheid vissen die men erin kwijt kon, wijst op een soort van ‘visindustrie’ in die tijd. Dit is nog niet eerder aangetroffen en wereldwijd is deze vondst dan ook uniek. Het lopende onderzoek is de laatste stap in het proces om deze unieke constructies volledig in kaart te brengen. Belangstellenden hebben op 26 mei de gelegenheid om een kijkje te nemen bij de opgraving.

Oeroude methode wordt nog steeds beoefend
De oeroude methode van het weervissen wordt ook in deze tijd toegepast, zij het op beperkte schaal. In Nederland is nog één bedrijf dat op deze wijze vis vangt in de Oosterschelde. Het archeologisch team van de gemeente Almere onderhoudt contacten met de Stichting Behoud Weervisserij die zich inzet voor het behoud van deze vorm van visserij. Tijdens de open dag slaan we met rondleidingen, demonstraties en foto’s de brug van verleden naar heden.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de open dag van de opgraving van de visweren.

Datum: Zaterdag 26 mei 2018 van 12.00 – 16.00 uur
Locatie: Lijsterweg, bedrijventerrein Stichtsekant, Almere.
De route naar de opgraving wordt op de Lijsterweg aangegeven met borden.