ALMERE - Afgelopen week een nieuwe mijlpaal voor Rugby Club Bulldogs uit Almere. De vereniging ontving het prachtige bericht dat zij zijn verkozen tot CLUB VAN HET JAAR 2021 in de gemeente Almere en vervolgens door de jury, ook tot CLUB VAN HET JAAR 2021 van de Provincie Flevoland. Zij mogen deze eretitels een jaar lang met trots voeren.


Direct na dat mooie bericht werden leden geïnformeerd, gefeliciteerd en bedankt, want het behaalde resultaat komt uit de geweldige samenwerking het afgelopen jaar tussen de vrijwilligers, die zich in het vreemde Corona jaar sterk hebben gemaakt voor de mooie familieclub. De Club is van, voor en door de leden en ook dit resultaat is een optelsom van de gezamenlijke inspanningen.

Direct na de bekendmaking werd de club van alle kanten gefeliciteerd. Zo mochten zij een enorme bos bloemen in ontvangst nemen met een begeleidend schrijven, van Julius Lindenberg, wethouder Sport Almere en de medewerkers van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur. Ook de Nederlandse Rugby Bond heeft direct aandacht aan dit nieuws besteed en de club oprecht gefeliciteerd.

Samen met de andere 12 provincie winnaars van Nederland zal Rugby Club Bulldogs Almere nu meedingen naar de titel CLUB VAN HET JAAR 2021 Nederland. Daarvoor zal de vakjury vanuit de NOCNSF binnenkort in gesprek gaan met de clubs, om te kunnen bepalen wie zich uiteindelijk een jaar lang CLUB VAN HET JAAR 2021 Nederland mag noemen. Zo'n titel zou natuurlijk nog een extra prachtig beloning zijn voor de club, de leden en vrijwilligers na een jaar hard werken in een vreemd jaar, maar ze geven aan natuurlijk nu al ongelofelijk trots te zijn op de reeds behaalde eretitels, waarmee ze de geweldige club, de mooie rugby sport en de Stad Almere in het zonnetje zetten.

In onze motivatie aan de jury heeft de club zijn veerkracht laten zien in Corona tijd. Op sociaal, sportief en financieel gebied zijn ze deze periode fantastisch doorgekomen. Ze hebben steeds gekeken wat er wel veilig mogelijk was en daarmee de leden een mooi sportaanbod kunnen geven, waarbij er ook aandacht bleef voor het sociale verenigingsleven, waar mogelijk. De wens van de stad om zo veel mogelijk stadsbewoners te laten bewegen is door de vereniging omarmd. Vanuit die wens, als omschreven in Almere sport akkoord, is er zelfs aan meer stadsbewoners een sportaanbod gegeven. Zo is het voor niet leden mogelijk geweest weken gratis mee te sporten, is een moedersteam op de been gebracht, is er een social en een guppenteam gestart.

Ook is de positieve band met de Gemeente Almere is nog eens extra aangehaald, met de ondertekening van een partnership overeenkomst tussen Almere Kenniscentrum Talent, een sportafdeling van de Gemeente Almere, en Rugby Club Bulldogs. Met deze ondertekening onderschrijven zij als club allereerst de visie op veelzijdig bewegen, waar het Athletic Skills Model (ASM) onderdeel van is.