ALMERE - Almeerders sporten steeds vaker dan voorheen en scoren qua sportdeelname ook hoger dan bewoners van andere gemeenten. Dat blijkt uit het Sportdeelnameonderzoek 2018 dat de gemeente Almere dit jaar liet uitvoeren. Van de Almeerders van 16 jaar en ouder liep het percentage sporters het afgelopen jaar verder op naar 72%. In 2006 was dat nog 64%. Van de volwassen Almeerders sport 61% iedere week en 75% sport iedere maand. Ook die cijfers liggen beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (51% sport wekelijks en 67% maandelijks). De trend is dat steeds meer mensen kiezen voor sporten als fitness. Duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen worden populairder, terwijl het marktaandeel van meer traditionele verenigingssporten daalt. Sportdeelname onder kinderen tot 16 jaar bleef met 83% ongeveer gelijk.

Wethouder Lodders: "Dit onderzoek bevestigt dat Almeerders heel sportief zijn. Het is ook een mooie steun in de rug voor het beleid, dat we als gemeente inzetten. Omdat sporten en bewegen bijdraagt aan een betere gezondheid, meer welzijn en meer sociale interactie, willen we graag dat Almeerders aan sport doen."

De doelstelling in het Almeerse sportbeleid is een maandelijkse sportdeelname van 70% en een wekelijkse sportdeelname van 55% in 2020. Het consistente sportbeleid dat al sinds 2006 wordt gevoerd lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. Hoewel het onderzoek een positief beeld laat zien van de sportdeelname in Almere, zijn er ook groepen waar nog winst te behalen is. Hierbij gaat het vooral om ouderen, mensen met een beperking, volwassenen in de ‘spits’ van hun leven en inwoners met een lager inkomen.

Voor de komende periode tot en met 2020 zal het ingezette beleid gecontinueerd worden, waarbij extra aandacht uitgaat naar groepen inwoners waarbij de sportdeelname nog achter blijft. Het doel is om de totale sportdeelname in de stad verder te verhogen en ook de sportdeelname onder de bovengenoemde groepen ook naar de streefpercentages van 70% maandelijkse sportdeelname en 55% wekelijkse sportdeelname te brengen. Daarnaast zal bij het inrichten van de openbare ruimte altijd worden gekeken naar mogelijkheden waarop deze kan bijdragen aan een hogere sport- en beweegdeelname.