ALMERE - De Zuidersluis bij Almere is na een lange renovatieperiode gisteren weer in gebruik genomen. Hiermee komt een einde aan een periode van 15 weken, waarin de scheepvaart te maken heeft gehad met stremmingen en overlast. Jan de Reus, gedeputeerde infrastructuur, bedankt de beroepsschippers en alle bedrijven, die afhankelijk zijn van vervoer over water via de Zuidersluis en ook de Vaartsluis, voor hun begrip en geduld. Hij deed dit gisteren door symbolisch een taart te overhandigen aan één van de betrokken ondernemers.


Nieuw bedieningssysteem

Belangrijk onderdeel van de renovatie van de Zuidersluis was de ombouw van het bedieningssysteem. Het bouwen van het nieuwe besturings-en bedieningssysteem was een complexe klus. Zo zijn motoren vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelverbindingen aangelegd, zijn schakelkasten, slagbomen, camera’s en de omroepinstallatie vernieuwd. De Zuidersluis is de 15e en laatste locatie die op het nieuwe bedieningssysteem van de centrale in Lelystad is aangesloten. Bijna vier jaar geleden is een start gemaakt met de renovatie van alle bruggen en sluizen. De Urkersluis was de eerste locatie die aangesloten werd op de nieuwe centrale. De bedienaars op de centrale hebben vanaf dat moment met twee systemen naast elkaar moeten werken, het oude systeem voor de nog niet gerenoveerde locaties en het nieuwe systeem voor de gerenoveerde locaties. Daar is nu een einde aan gekomen, vanaf vandaag wordt er met één nieuw en uniform systeem gewerkt, dat voldoet aan de nieuwe standaarden en eisen.

Afronding nabij

Al deze werkzaamheden zijn onderdeel van het grote provinciale project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. Een belangrijk en omvangrijk project, dat in 2024 wordt afgerond. Aankomende winter staat de renovatie van nog één sluis op het programma, nl. de Larsersluis bij Biddinghuizen. De Larsersluis is een zelfbedieningssluis, waardoor deze sluis niet aangesloten hoeft te worden op de centrale in Lelystad. Met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen investeert de provincie ruim 70 miljoen euro in de modernisering van 13 bruggen en 11 sluizen op 16 verschillende locaties. “In vier jaar tijd is er ontzettend veel werk verzet! Dit kon niet zonder goede afstemming met allerlei betrokken partijen en gebruikers van onze bruggen en sluizen. Door goed overleg met hen over stremmingen en oplossingen hebben we deze klus kunnen klaren”, aldus Jan de Reus. “We zijn ons bewust dat dit voor veel mensen en bedrijven lastig is geweest. Begrip en geduld van iedereen was hierbij onontbeerlijk. Hierdoor hebben we met elkaar gezorgd dat we qua bruggen en sluizen weer over een infrastructuur beschikken, waarmee we weer jaren vooruit kunnen. En Flevoland goed en veilig bereikbaar blijft, zowel over de weg als het water”.

Foto: Gedeputeerde Jan de Reus bij de Zuidersluis bedankt een schipper voor zijn begrip en geduld.