ALMERE - De Vereniging WoonCoöp De Binnenhaven in Almere-Haven wordt, wat bewoners en initiatiefnemers betreft, een plek waar zelfstandig wonen en gezamenlijkheid hand in hand gaan. Een buurt waar nabuurschap en zorg voor elkaar de basis van samenwonen vormen en waar mensen met sociale pit hun eigen plek zullen vinden. Een plek geschikt voor jong en oud.De afgelopen maanden hebben de toekomstige bewoners en de initiatiefnemers hard gewerkt aan de verdere planvorming en financiële onderbouwing van deze interessante nieuwe woonvorm in Almere. Het voorstel is op 8 januari gepresenteerd aan wethouder Froukje de Jonge. De gemeente Almere gaat de plannen nu beoordelen en komt z.s.m. met duidelijkheid over het vervolg van deze bijzondere plannen voor de oude Zwembadlocatie in Almere-Haven.

Het project “De BinnenHaven” komt voort uit de Prijsvraag “Who Cares” van de Rijksbouwmeester waarbij hij ontwerpers uitdaagde nieuwe vormen van zorg en wonen te ontwerpen. Almere-Haven was één van de locaties om deze plannen verder vorm te geven en te onderzoeken of er nieuwe initiatieven ontwikkeld konden worden in Haven om op een prettige manier samen te leven. “We hebben de prijsvraag in 2017 mede gewonnen, omdat we een buurt hebben bedacht waarin nieuwe bewoners zelf kunnen bepalen en beheren.” aldus Peter van Assche van Bureau SLA. “Het prijsvraagontwerp, toen nog ‘BloemKoolBurenBond’ geheten, stelde voor om een nieuw en modern hofje, want dat is De Binnenhaven, te realiseren in Haven waarbij nabuurschap en zorg voor elkaar vanzelfsprekend zijn”.

Samen met de toekomstige bewoners, Marjan Heidstra en Jeroen Linders, en buurtontwikkelaar en mede-initiatiefnemer Lars Mosman van DubbeLL vormt Peter het bestuur van de vereniging om de plannen nu – na al die jaren - ook echt te gaan realiseren. Birgit Oelkers ondersteunt het bestuur en helpt bij de totstandkoming van deze plannen in nauwe samenwerking met de bewoners. Birgit is sociaal ondernemer, procesbegeleider en communitybuilder en vanaf het allereerste begin van de vereniging betrokken bij De Binnenhaven.

De afgelopen maanden is er door veel toekomstige bewoners hard nagedacht over en gewerkt aan de nieuwe plannen voor De BinnenHaven, waarbij (sociale) duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Deze plannen zijn, in aanwezigheid van de bewoners en enkele ambtenaren, op 8 januari gepresenteerd aan wethouder Froukje de Jonge van de Gemeente Almere. De gemeente gaat de plannen nu goed bestuderen én beoordelen of zij met de Vereniging de vervolgstap willen maken. Zij komen vervolgens zo snel als mogelijk met duidelijkheid over het vervolg van deze bijzondere plannen voor de oude Zwembadlocatie in Almere-Haven. De gemeenteraad moet hierover uiteindelijk nog de definitieve beslissing over maken.

Meedoen met dit duurzame project ?
Er hebben zich al een flink aantal mensen gemeld om op deze manier samen te gaan wonen, om mee te denken over het vervolg en lid te worden van de vereniging. Er is echter altijd ruimte voor meer betrokken mensen die met elkaar dit plan echt willen gaan realiseren, daar uiteindelijk ook willen wonen en een verdere bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van deze inclusieve buurt.

Ook interesse om mee te denken en het helpen opzetten van wooncoöperatie De Binnenhaven in Almere Haven? Kijk dan eens op https://debinnenhavenalmere.nl/ en meld je aan via deze website.