ALMERE - De gemeente Almere gaat de Koninginneweg, Regentesseweg en het Algerapad aanpassen. Deze twee woonstraten zijn samen met het Algerapad onderdeel van de hoofdfietsroute door Almere Stad. Dat is nu niet duidelijk zichtbaar. Daarom gaan we het deel van de woonstraten Koninginneweg en Regentesseweg dat aansluit op het fietspad Algerapad, ombouwen tot een doorgaande fietsstraat.

De werkzaamheden beginnen op maandag 9 oktober en duren tot en met vrijdag 8 december.

Doodlopende woonstraten

De Koninginneweg en Regentesseweg zijn beide doodlopende woonstraten voor gemotoriseerd verkeer. Er is een koppeling tussen de twee woonstraten door een klein fietspad. Dit fietspad wordt dus nu doorgetrokken. Voor gemotoriseerd verkeer blijven beide woonstraten doodlopend. Net voor de fietskruising met het Prinsenpad plaatsen we afzetpaaltjes in de as van de fietsstraat. Hierdoor blijft het onmogelijk voor auto’s om door te rijden. Beide woonstraten blijven doodlopend.

Fietsstraat

‘Fietsstraat, auto te gast’ staat er op het bord. En zo is het ook. Een fietsstraat is een gewone straat binnen een 30 km/u zone, maar met de inrichting benadrukken we de aanwezigheid van veel fietsers en ontmoedigen we het gebruik door auto’s.

Inrichting

Fietsstraten zijn gericht op het comfort van de fietser. Dat betekent dat er een rijbaan in rood asfalt is waar de fiets over rijdt. Naast deze rijbaan ligt een strook zwart asfalt. Deze strook biedt auto’s de mogelijkheid iets uit te wijken wanneer er een tegenligger komt. De rijbaan is door deze strook visueel smaller. Dit remt de snelheid.

Wat gaan we doen?

De fietsstraat in de Koninginneweg en Regentesseweg krijgt rood asfalt. Aan één kant verbreden we de weg met een strook zodat auto’s elkaar goed kunnen passeren. Om dit te kunnen uitvoeren verschuiven we de bestaande parkeerplaatsen iets richting de gevels van de woningen. Dit betekent dat het voetpad smaller wordt, ook voor de woningen.

Ook het Landvoogdpad krijgt een opknapbeurt. Het gaat om het stuk tot aan de fietstunnel onder de Waddendreef. Hier wordt het voetpad omgelegd tot naast het fietspad.

Werkzaamheden in fases

We voeren het werk in fases uit om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

-

Fase Koninginneweg (tussen Beatrixpark en Prinsenpad) van maandag 9 oktober t/m donderdag 2 november

-

Fase Regentesseweg/Landvoogdpad (tussen Prinsenpad-Algerabrug-onderdoorgang Waddendreef) van maandag 23 oktober t/m woensdag 15 november

-

Fase Algerapad van woensdag 8 november t/m dinsdag 28 november

-

De asfaltdeklagen brengen we voor alle fases aan op donderdag 7 en vrijdag 8 december

Omleidingen geven we aan met de bekende gele borden.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden is het voor bewoners niet mogelijk om hun auto bij hun woning te parkeren. We verzoeken u uw auto elders in de wijk te parkeren.