ALMERE - In het Vroege Vogelbos werken vrijwilligers mee aan het beheer van het bos. In het voorjaar en de zomer richten ze zich met name op het bestrijden van de Reuzenberenklauw. Waar de schapen niet bij kunnen, steken de vrijwilligers deze planten weg. In het najaar en de winter werken de vrijwilligers aan het onderhoud van het bos. Onlangs organiseerden Stad & Natuur en Landschapsbeheer Flevoland weer een werkdag, waarbij deze keer volledig coronaproof 25 bomen en 100 struiken werden geplant door de vaste vrijwilligersgroep.

Het gaat om bomen en struiken die goed groeien op de klei en daar ook thuishoren: Hondsroos, Wegedoorn, Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts en als boom Steeliep. De organisaties zijn trots dat de vrijwilligers in hun vrije tijd willen bijdragen aan meer biodiversiteit in het bos, dat goed is voor mens en dier.

Omdat er sprake is van een lockdown en zowel Stad & Natuur als Landschapsbeheer Flevoland niet willen bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus, vond de werkdag coronaproof plaats. Beide organisaties vinden dat buiten werken gezond is en de werkzaamheden zijn goed alleen of in tweetallen te doen zodat de geldende overheidsrichtlijnen gevolgd worden. Zo was er geen gezamenlijke start, elke vrijwilliger of tweetal kreeg een eigen startmoment met steeds 15 minuten er tussen. Iedereen kreeg ook een andere werkplek in het bos, waar met bamboestokjes was aangegeven waar de bomen en struiken moesten komen te staan. De vrijwilligers ontvingen op het afgesproken tijdstip de boompjes en struiken bij de Schaapskooi met plantinstructie en een kaartje waar ze geplant konden worden. Bij vragen werd telefonisch assistentie verleend.

Vanaf april gaat de vrijwilligersgroep weer bezig met het bestrijden van de Reuzenberenklauw. Afhankelijk van de corona-situatie die dan geldt, wordt er gekeken of er alleen met vaste vrijwilligers gewerkt wordt die al bekend zijn met de werkzaamheden of dat er ook nieuwe vrijwilligers welkom zijn.