LELYSTAD - Op woensdag 16 maart 2022 organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Flevoland om 12.00 uur in Batavialand een bijzondere bijeenkomst over scheepswrakken. Eigenaren en beheerders van scheepswrakken die op hun land liggen, krijgen een scheepswrakkenpaspoort overhandigd van hun ‘eigen’ wrak.


De uitreiking

De eigenaren ontvangen de scheepswrakkenpaspoorten uit handen van Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en Cultuur, en Arjan de Zeeuw, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is daarnaast een presentatie van Wouter Waldus, Maritiem archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over enkele scheepswrakken en een rondleiding door Batavialand.

Scheepswrakken als stille getuigen

In de bodem van onze jonge provincie Flevoland schuilen vele verhalen. Hier ligt een uniek scheepswrakkenkerkhof waar ruim 450 vergane schepen zijn gevonden als stille getuigen van de geschiedenis. Veel wrakken zijn in het verleden opgegraven of geruimd, 72 zijn bewaard gebleven in de bodem van de Flevopolder. Veel landbezitters in Flevoland hebben een scheepswrak op hun terrein. Deze vindplaatsen zijn bijzonder omdat ze informatie bevatten over een grotendeels ongeschreven onderdeel van onze maritieme geschiedenis.

Paspoorten

Om terreineigenaren beter te informeren over de ligging, aard, waarde en historie van de wrakken, hebben de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor alle nog in de bodem bewaarde scheepswrakken een paspoort gemaakt waarin gegevens van het schip staan en hoe hiermee om te gaan. Het scheepswrakkenpaspoort helpt bij het vertellen van het verhaal over de uniciteit van scheepswrakken. En draagt er op deze manier aan bij dat dit erfgoed ook voor volgende generaties behouden blijft.

Gegevens overhandiging

  • Datum: woensdag 16 maart 2021
  • Tijd:
    • 12.00 - 14.30 uur lezing en uitreiking paspoorten (inclusief lunch)
    • 14.30 - 16.00 uur rondleiding en afsluiting
  • Locatie: Batavialand Lelystad, Bataviaplein 2, 8242 PA te Lelystad

Belangstellenden, eigenaren en beheerders van scheepswrakken zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie of aanmelden: mail naar events@flevoland.nl.