FLEVOLAND - Flevolandse boeren opgelet! Tot en met 15 november 2023 kan men twee nieuwe GLB-subsidies aanvragen op RVO.nl via de volgende 2 links:Digitale subsidieloket

Het digitale subsidieloket opende 2 oktober om 9.00 uur en sluit weer op 15 november 2023 om 17.00 uur. Zorg dus dat de subsidieaanvraag uiterlijk op dat tijdstip binnen is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de beide subsidies en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is hieronder te lezen.

Projectsubsidie praktijk leernetwerken

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die hun kennis en informatie willen delen met een groep samenwerkende landbouwers. Bijvoorbeeld praktijknetwerken of lerende netwerken. Ook ondernemers die kennis en informatie uitwisselen over het beschermen van natuur, milieu en klimaat kunnen subsidie aanvragen.

Het budget voor deze subsidie is 3,75 miljoen euro. Men kan minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 subsidie krijgen. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 80%. 80% van de subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Projectsubsidie demonstratiebedrijf

De overgang naar een duurzaam landbouwbedrijf gaat niet vanzelf. Deze subsidie ondersteunt landbouwers bij de omschakeling via het delen van kennis en informatie. De kennis van landbouwers is belangrijk en wordt gebruikt om andere landbouwers te helpen.

Wil men het bedrijf inzetten als demonstratiebedrijf en andere landbouwers informeren en inspireren met kennis en ervaring? Dan kan men hiervoor subsidie ontvangen. Het budget voor deze subsidie is 3,75 miljoen euro.

Per demonstratiebedrijf kan men minimaal € 75.000 tot maximaal € 120.000 krijgen. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Alle subsidiabele kosten worden dus vergoed.

GLB in het kort

Met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Van 2023 tot 2027 biedt het GLB subsidies aan voor initiatieven die bijdragen aan deze doelen.

De verschillende subsidies vanuit het GLB kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast. Om voor gebieden en de boeren die in de gebieden werken, helder perspectief te vinden en te ontwikkelen naar het landbouwbedrijf van morgen.