FLEVOLAND - Vanaf maandag 1 maart tot en met vrijdag 23 april 2021 kunnen Flevolandse sportevenementen en sportorganisaties een aanvraag doen in het steunpakket 'Corona en sport in Flevoland'. Dit steunpakket wordt aangeboden door de Provincie Flevoland en is een noodzakelijke aanvulling op de al bestaande landelijke steunmaatregelen.


De effecten van Corona zijn te merken tot in de haarvaten van de samenleving. Ook in de sportsector. Van groot belang is het in stand houden van de sportinfrastructuur en, wanneer het weer mogelijk is, extra ondersteuning te bieden bij het weer opstarten van activiteiten. “Niet alle steunmaatregelen vanuit het rijk bieden een oplossing voor de problemen die er zijn. Uitgangspunt is om in 2021 en 2022 deze provinciale steun te verlenen. Zodat sportevenementen en sportaanbieders weer aan de slag kunnen en de sector zich weer verder kan ontwikkelen”, aldus Harold Hofstra, gedeputeerde sport Provincie Flevoland.

Steunpakket richt zich op nieuwe activiteiten
De provincie wil hiermee de sportinfrastructuur in Flevoland behouden, in stand houden en versterken. De uitvoering ligt in handen van Sportservice Flevoland. De provincie stelt voor de komende twee jaar € 300.000,- beschikbaar om de sport in Flevoland te ondersteunen. Rudi Tuijn, directeur van Sportservice Flevoland: “Het grootste verschil met landelijke steunpakketten is dat dit pakket zich niet richt op het compenseren van inkomstenverlies. Dit steunpakket richt zich nadrukkelijk op nieuwe activiteiten. Zodat de sportsector weer opgestart kan worden, zodra de maatregelen het toelaten.”

Het steunpakket bevat de volgende onderdelen:

1. Stimuleringsfonds Sportevenementen
Sportevenementenorganisaties kunnen vanaf 1 maart 2021 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds evenementen. Deze bijdrage is een steun in de rug voor het voortzetten van het evenement. De aanvraagprocedure is laagdrempelig met een korte beslissingstermijn. De hoogte van de bedragen varieert van maximaal € 2.000,- | € 3.500,- | € 5.000,-, afhankelijk van de omvang van het evenement.

2. Stimuleringsfonds Sportorganisaties
Dit fonds is een stimuleringsbijdrage voor sportaanbieders met als doel sportaanbieders vanuit een positieve insteek te stimuleren en weer op gang te helpen. Een steun in de rug en aanmoediging om te herstarten, zodra dit weer enigszins kan. Het steunpakket is niet bedoeld om een 'gat in de begroting' te dichten, maar is gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten. Per sportaanbieder kan maximaal € 1.500,- aangevraagd worden. Voor beide stimuleringsfondsen is de aanvraagprocedure laagdrempelig. Maar, moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

3. Ondersteuningsprogramma
De financiële impulsen vanuit de stimuleringsfondsen zijn een belangrijke katalysator voor de sportsector. Echter, er is meer nodig dan alleen financiële middelen. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit onder andere de inzet van experts voor één-op-één ondersteuningstrajecten, kennisbijenkomsten en een vitaliteitscan voor verenigingen. Tuijn: “Met de juiste begeleiding en ondersteuning helpen wij sportevenementen en sportaanbieders in het maken van de juiste keuzes en afwegingen.”

Meer weten
Ga voor meer informatie over het steunpakket, de voorwaarden en aanmelden naar sportflevo.nl/coronasteunpakket. Heeft u vragen? U bereikt Sportservice Flevoland via het telefoonnummer 0320 - 25 11 13 of per mail via info@sportflevo.nl