ALMERE - Vanaf mei dit jaar kunnen Almeerders deelnemen aan het citizen science project Almere meet water. Almere doet samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Wat zijn de beste locaties om te zwemmen, te varen of lekker in het gras langs het water te liggen? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen er in het water voor? Al veel Almeerders hebben zich aangemeld en vanaf de zomervakantie doen ook studenten mee aan het onderzoek Almere meet waterkwaliteit. Deze studenten lopen stage bij Stad & Natuur, samenwerkingspartner van Almere meet water.

In de zomervakantie heeft Fabian, student toegepaste biologie van Aeres MBO, onderzoek gedaan naar onder andere de E-coli bacteriën. Deze micro-organismen komen voor in de darmen van mens en dier. Hierdoor is E-coli in het water een aanwijzing dat er poep in het water is gekomen, en daarmee ook ziekteverwekkende bacteriën. Deze meetklus is afgelopen week, in het bijzijn van Bas van Zaan, microbioloog van Deltares en tevens ambassadeur van Almere meet waterkwaliteit, en Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad & Natuur, overgedragen aan Dagmar en Jasmijn die dezelfde opleiding doen als Fabian. Zij worden daarbij ondersteund door twee studentes van de opleiding Bedrijfsleider dierverzorging niveau 4. Dagmar en Jasmijn gaan door met de dagelijkse metingen van temperatuur, E-coli en ammonium bij het Stedenwijkstrand en aan de Olstgracht.

Officiële zwemplekken worden door het waterschap en provincie elke twee weken gecontroleerd op aanwezigheid van E-coli. Eigenlijk is dat te weinig om een beeld te krijgen hoe de hoeveelheid E-coli varieert van dag tot dag. Het is bekend dat na hevige regenval de E-coli-concentratie gedurende een paar dagen verhoogd kan zijn. Zo'n piek concentratie wordt vaak niet ontdekt bij de twee wekelijkse metingen die worden uitgevoerd. Om beter inzicht te krijgen hoe de E-coli concentratie in het oppervlaktewater van Almere varieert van dag tot dag, worden er tot half oktober dagelijks metingen uitgevoerd. Door een officiële zwemlocatie Stedenwijkstrand te vergelijken met de Olstgracht, kunnen verschillen tussen plekken in de stad goed in beeld worden gebracht.

Wil je zelf ook weten hoe het zit met de waterkwaliteit in jouw omgeving en wil je een bijdrage leveren aan dit project? Naast waterkwaliteit kun je ook meedoen aan de deelonderzoeken Water op straat of Waterbeleving. Kijk voor meer informatie op www.almeremeetwater.nl of kom op 8 september naar het evenement Rolling Nature van Stad & Natuur op de Kemphaan. Hier kun je mini-colleges volgen en ter plaatse watermetingen doen.

Almere Meet Water is een project uit het Waterplan Almere. Het is een samenwerkingsproject tussen de inwoners van Almere, Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, kunstenaar Pavèl van Houten, kennisinstituten Deltares en Wageningen Environmental Research (WEnR), Stad & Natuur Almere en Waterburgemeester Almere.