ALMERE - Onlangs bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat het in Nederland slecht gesteld is met de toegankelijkheid van verschillende publieke locaties. Van gelijkwaardige toegang is nog geen sprake. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren dit bij het bezoeken van bijvoorbeeld winkels, cafés, verenigingen en openbare ruimten. Op dit moment ontwikkelt Stad & Natuur, met ondersteuning uit het Leader fonds, een voor iedereen toegankelijk en te ervaren Educatiebos op Stadslandgoed De Kemphaan.


Omdat Stad & Natuur veel schoolklassen en bezoekers ontvangt, is een plan gemaakt om het zogenaamde educatiebos op de Kemphaan aan te pakken. In het bos zijn 5 boskamers/buitenleslokalen aangelegd, gericht op een bepaald zintuig. De aanlegfase is nu afgerond. Voor de 2de fase van het project worden de huidige plannen aangevuld met een aantal elementen die de toegankelijkheid verbeteren en beleving voor personen met een beperking mogelijk maken.

Jochgem van Dijk, projectleider van dit project bij Stad & Natuur vertelt: ‘Samen met een groot aantal specialisten en ervaringsdeskundigen zijn we het plan gaan maken. Uit wandelingen ter plekke en onhandige rolstoelbezoeken in combinatie met gesprekken en overleggen zijn we tot het definitieve plan gekomen. Bij de ontwikkeling zijn een groot aantal partijen betrokken. O.a. gemeente Almere, ViP Almere, Petra de Booij (ervaringsdeskundige), Sarah Groen (degroentjes.nl), Staatsbosbeheer en Stichting Het Gehandicapte Kind. Zo komt er een welkomstbord met reliëfkaart, braille, contrast en een tastbaar element. Bij de boskamers komen bordjes in braille en contrast die aangeven wat je langs de route kunt ervaren/beleven. Op deze borden communiceren we een QR code waarmee “Het (luister)Boek Der Zinnen” per boskamer beluisterd kan worden.

In de boskamer zien komt volgens van Dijk het “piece de résistance” van het Educatiebos. Een door Aeres-studenten ontworpen uitkijkplateau dat middels een “oprijdlaan” voor iedereen te bereiken is. Uiteraard passen we ook de paden aan. Op deze manier kan straks iedereen, in het unieke Educatiebos leren, recreëren en spelen.

Van Dijk vervolgt: ‘Onze plannen zijn ambitieus en uitdagend. Inmiddels hebben we een gedeelte van de financiering rond. Gemeente Almere en Staatsbosbeheer doen bijvoorbeeld mee. Maar voor de uitvoering van het gehele plan zijn we nog op zoek naar partners. Hierbij wil ik dan ook een oproep doen naar iedereen die mee wil/kan doen, op welke manier dan ook om contact met ons op te nemen. Dit bos voegt echt iets toe aan de stad, provincie en eigenlijk aan heel Nederland.’