ALMERE - Squash Almere, AKT en gemeente Almere ondertekenen partnership Afgelopen week hebben Squash Almere en het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) namens de Gemeente Almere een partnership. Een gezamenlijke deler binnen dit partnership is het Athletic Skills Model, ASM. Deze visie op veelzijdig bewegen wordt breed uitgedragen door het AKT en Squash Almere waardoor dit partnership bijdraagt aan de talentontwikkeling in de stad.

Het Athletic Skills Model richt zich op het verbeteren van de motorische vaardigheden. Hierbij leren sporten denken vanuit vaardigheden en stimuleert het daarbij ook de creativiteit en het beweegplezier.

Squash Almere heeft als Eredivisie-team een duidelijke topsporttak, maar volgens teammanager Thony Schwab is de samenwerking gericht op zowel breedtesport als topsport “Door samen te werken met de gemeente en het AKT kiezen we voor een gerichte aanpak op talentontwikkeling voor ieder niveau en dus voor elke squasher. Leden van squash Almere leren om met plezier een betere squasher te worden. Ik wil graag dat de jeugd in Almere de squashsport ontdekt als middel om plezierig te sporten. Als er dan toevallig ook een talentje tussen zit, dan is dat meegenomen. Maar absoluut geen must. Het squashen bij Squash Almere is vooral gekoppeld aan plezier in sporten, zowel in de breedte als op topsportniveau.”

Namens het AKT waren Tim Tier-Van Lit en André Kemper (projectadviseurs AKT, gemeente Almere) aanwezig bij de ondertekening in het squashcentrum. “Vanuit het AKT juichen we aandacht voor veelzijdig bewegen middels het ASM juist toe. Wij merken dat er juist nu behoefte is aan het gericht en kwalitatief bewegen. Aangezien er veel winst geboekt kan worden op het niveau van de motorische vaardigheden, vooral bij de Almeerse jeugd.

Inmiddels heeft een kleine twintigtal verenigingen en/of sportaanbieders in Almere, waaronder Almere City en nu dus ook Squash Almere een dergelijk partnership ondertekend. Kemper:

“Deze partners hebben allen de visie van het ASM omarmt en geïmplementeerd binnen hun beweegaanbod. Het AKT faciliteert en subsidieert de opleiding ASM in Almere. Als je deze afrond dan heb je een ASM instructeurs diploma. Zo kan je dan zelf bij je vereniging hiermee aan de slag.”

Ondersteunende, verbindende rol AKT
Het AKT kan hierbij ondersteunen of juist een verbindende rol spelen naar andere partners. Kemper: “Het AKT is een onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid dat zich o.a. richt op brede en kwalitatieve sportbeleving. Dat vergt een andere manier van denken. Als je een bijdrage levert aan de breed motorische vaardigheden van het kind dan help je het kind beter te bewegen en dit helpt dan automatisch mee in het beter worden in zijn/haar sport. Dit kan een bijdrage leveren aan zowel de ontwikkeling richting topsport als uiteindelijk het behouden van plezier in bewegen en keuze voor een specifieke sport. Door te denken vanuit vaardigheden, concepten en competenties kunnen andere spelvormen, activiteiten en sporten bijdragen aan een optimale (talent)ontwikkeling. Hiermee verbetert niet alleen de kwaliteit van het bewegen, maar ook het atletisch vermogen, het (spel)inzicht en het gedrag.” Met deze gerichte aanpak kunnen programma’s op maat gemaakt worden voor elke sport, sporter, linie, positie en individu.

Minder blessures en overbelasting
Tier-Van Lit: “Talentontwikkeling geldt voor iedere beweger. Een vroegtijdige eenzijdige belasting of specialisatie zorgt voor een grotere kans op blessures, overbelasting en uitval. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen.”

Plezier en succesbeleving
André Kemper benadrukt tot slot dat plezier sterk te maken heeft met succesbeleving bij sportende kinderen: “We merken dat veel verenigingen de boodschap wel snappen, maar we lopen tegen veel traditionele gedachten aan. Mensen zeggen al snel dat ze al jaren op een goede manier trainingen geven. Verandering is vaak lastig, zeker bij verenigingen waar vrijwilligers meestal de trainingen geven. We hopen dat er bewustwording ontstaat dat door meer bewuste variatie kinderen langer blijven sporten en meer talenten zich kan ontwikkelen en talent wordt ontdekt als je de kinderen kwaliteit en sportbeleving biedt. Dit gaat vaak samen met meer plezier en succesbeleving.”