FLEVOLAND - In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over schoon goederenvervoer. Ook bestel- en vrachtauto's gaan overstappen van benzine en diesel naar schone brandstoffen. Een van de maatregelen om dat te bereiken is het inrichten van zero-emissiezones in steden: Voor steden die een dergelijke zone hebben, betekent het dat alleen bestel- en vrachtauto's die uitstootvrij rijden zo'n uitstootvrije zone in mogen. Door in te zetten op schoner goederenvervoer wordt de schadelijke uitstoot, zoals CO2 en fijnstof, verminderd. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder verkeerslawaai.


Samenwerken in de regio

Omdat goederenvervoer over de gemeentegrenzen heen gaat, is het voor gemeenten én ondernemers belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in de regio en dat alle informatie voor alle partijen beschikbaar is. Flevoland werkt daarom samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de provincie Noord-Holland.

De VRA en de provincies voeren zelf geen zero-emissie zones in (dat doen de gemeenten), maar nemen samen wel het voortouw in afspraken en ondersteuning voor de regio in de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.

Verschillende maatregelen

De agenda beschrijft verschillende maatregelen die gemeenten en bedrijven kunnen nemen om het goederenvervoer schoner te maken. Denk aan het realiseren van voldoende laadinfrastructuur, afspraken over venstertijden en het bundelen van goederenstromen, onder andere via logistieke hubs.

De Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is een belangrijke stap naar duurzaam goederenvervoer en zorgt voor meer overzicht en afstemming in de regio. Voor een succesvolle invoering is het belangrijk dat ondernemers op de hoogte zijn van de zero-emissiezones en hier op tijd op inspelen. Daarom worden gemeenten ondersteund bij hun communicatie richting ondernemers.

Meer informatie

Meer algemene informatie over zero-emissiezones is te vinden op de website van Op weg naar ZES

.