ALMERE - In het Vroege Vogelbos is een bijzondere plant gevonden, de Rode Ogentroost. Deze staat op de Rode lijst en is daarmee een soort die het beschermen waard is.

Naast het voorkomen hoog op de kwelder in het Deltagebied en bij de Waddeneilanden, is ze vooral langs de grote rivieren op wat aangedrukte bodems in Zuid-Limburg en Twente te vinden. Elders is ze zeldzaam. In Flevoland zijn er diverse groeiplaatsen bekend en daar komt nu ook het Vroege Vogelbos bij. In Almere is de plant gaan groeien op het voormalig tracé van de Oude Muiderweg in het Vroege Vogelbos. Daar is nog een zandcunet te vinden, waarop het plantje blijkbaar uitstekend gedijt. De witbehaarde plant wordt 10-50 centimeter groot. Rode ogentroost bloeit van juli tot in oktober met roze of roze-rode, soms witte bloemen van 8-11 centimeter lang. Ze sterven aan het einde van de eenjarige levenscyclus in hun geheel af.

Het lijkt erop dat het voorkomen van de Rode ogentroost begunstigd wordt door begrazing. De planten houden namelijk niet van een hoge, dichte begroeiing. Zo bestrijden de schapen van Stad & Natuur niet alleen de reuzenberenklauw maar zorgen ze er ook voor dat er bijzondere planten in de weides kunnen gaan groeien.