FLEVOLAND - Deze week is het project groot onderhoud bruggen en sluizen officieel afgerond. "We hebben in bijna zes jaar tijd 13 bruggen en 11 sluizen in Flevoland gemoderniseerd (à 70 miljoen euro). Met dit complexe project realiseerden we een enorme renovatieopgave aan de beweegbare bruggen en sluizen. Hiermee zijn we koploper en een voorbeeld voor de zogenoemde ‘infrastructurele vervangingsopgave’, die in heel Nederland aan de orde is", zo laat de Province Flevoland weten.


Complexe klus

Een belangrijk onderdeel van het project was het vernieuwen van de bedienings- en besturingssystemen en het standaardiseren en uniformeren van deze bediening op afstand. Hiervoor hebben we motoren vervangen, nieuwe elektriciteits- en glasvezelverbindingen aangelegd en schakelkasten, slagbomen, camera’s en omroepinstallaties vernieuwd. Verder zijn er veel onderdelen van de bruggen en sluizen vervangen, zoals sluisdeuren. Ook hebben we nieuwe beweegbare brugdelen (brugvallen) geplaatst. Tot slot zijn er op diverse plekken nieuwe wachtsteigers en remming- en geleidewerken gemaakt. Bij een aantal sluizen moet dit de komende jaren nog gebeuren.

Veiligheid voorop

Het doel was dat de bruggen en sluizen weer aan alle nieuwe standaarden en veiligheidseisen voldoen. Door het nieuwe uniforme bedieningssysteem zijn er minder storingen en is de veiligheid voor zowel voor de bedienaars als de weg- en vaarweggebruikers weer optimaal.

App Varen Flevoland

De invoering van de app Varen Flevoland was ook onderdeel van het project. Via deze app kunnen vaarweggebruikers zich aanmelden voor een doorvaart van alle bruggen en sluizen. Verder geeft de app informatie over openingstijden van bruggen en sluizen, doorvaarhoogtes en -breedtes en actuele stremmingen. Ook geeft de app aan of het druk of rustig is op de bediencentrale. De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store.

Samenwerking en afstemming

“In zes jaar tijd is er ontzettend veel werk verzet”, aldus gedeputeerde Jan de Reus. “Dit kon niet zonder goede afstemming met allerlei betrokken partijen en gebruikers van onze bruggen en sluizen. Door goed overleg met hen over stremmingen en oplossingen hebben we deze klus kunnen klaren. We zijn ons ervan bewust dat dit voor veel mensen en bedrijven lastig is geweest. Begrip en geduld van iedereen was hierbij onontbeerlijk. Hierdoor hebben we met elkaar gezorgd dat we qua bruggen en sluizen weer over een infrastructuur beschikken waarmee we jaren vooruit kunnen. En Flevoland goed en veilig bereikbaar blijft, zowel over de weg als over het water.”