ALMERE - Vandaag zijn 22 recreatieondernemers uit gemeente Almere en Lelystad gestart aan het IVN Gastheer van het Landschap-programma van Nationaal Park Nieuw Land. Tijdens het programma leren de ondernemers alles over de ontstaansgeschiedenis, flora en fauna en recreatieve mogelijkheden van Nationaal Park Nieuw Land. Zo beschikken de ondernemers straks over de kennis en vaardigheden om hun gasten te vertellen over en te wijzen op de mooiste plekjes in de omgeving.

Nationaal Park Nieuw Land is het jongste Nationaal Park van Nederland. Het gebied van 29.000 hectare is het grootste man-made natuurpark ter wereld. Wanneer je in Nationaal Park Nieuw Land bent, bevindt je je letterlijk op de zeebodem van de voormalige Zuiderzee. In de eerste bijeenkomst vertelde boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer de ondernemers over de Oostvaardersplassen. Daarnaast was er aandacht voor gebiedsorganisatie en storytelling. De bijeenkomst werd gehouden in het fraaie Paviljoen de Oostvaarders in Almere, die ook deelneemt aan het programma.

Netwerk van recreatieondernemers
Het programma IVN Gastheer van het Landschap Nationaal Park Nieuw Land, dat mede mogelijk wordt gemaakt door IVN Flevoland, Visit Flevoland en provincie Flevoland, draait om het beter leren kennen van het gebied en het vormen van een netwerk van recreatieondernemers. Inge Beukema, IVN Flevoland: 'Vanuit dit netwerk kunnen de ondernemers samen natuurarrangementen en -excursies ontwikkelen, zodat zij bijdragen aan de unieke beleving van het gebied.'

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten. Na het volbrengen mogen de ondernemers zich profileren als IVN Gastheer van het Landschap Nationaal Park Nieuw Land en sluiten zich aan bij een netwerk van ruim 2.400 recreatieondernemers. In het voorjaar van 2022 start de tweede editie van Gastheer van het Landschap Nieuw Land. Geïnteresseerde recreatieondernemers kunnen zich aanmelden via de website van IVN Flevoland.