FLEVOLAND - De provincie Flevoland stimuleert zeven professionele culturele instellingen die hun organisatie willen versterken en/of vernieuwen in de komende 1 of 2 jaar. De aanvragen variëren van een broedplaats met podium voor jonge creatieven tot de uitvoering van een groot klassiek concert door professionele en amateurmusici.

Gedeputeerde Cultuur Michiel Rijsberman: “De tweede ronde van Versterken en Vernieuwen heeft heel verschillende en mooie aanvragen opgeleverd en dat past helemaal bij Flevoland.

De provincie heeft deze regeling in het leven geroepen in het verlengde van de provinciale coronamaatregelen. De culturele sector heeft flinke verliezen geleden als gevolg van corona. Ondersteuning is dus ook nu juist hard nodig om verder te kunnen. De situatie na corona vraagt de nodige aanpassingen; die kunnen te maken hebben met cultureel ondernemerschap, een nieuw verdienmodel of onderzoek naar publieksbenadering; het kan ook zijn dat onderzoek of advies nodig is. Door dit soort vraagstukken en projecten op te pakken, ontstaat weer perspectief. Bovendien dragen de instellingen en de provincie hiermee bij aan het versterken van het makersklimaat: Flevoland wordt daarmee ook aantrekkelijker voor nieuwe makers.”

Gehonoreerde projecten

De ronde voor 2023/2024 heeft elf aanvragen opgeleverd waarvan er negen konden worden voorgelegd aan de onafhankelijke adviescommissie. De provincie heeft het advies van de commissie gevolgd en zeven aanvragen gehonoreerd:

- 2+ voor het professionaliseren van de organisatie, samenwerking met welzijnsorganisatie De Schoor en opbouw van een netwerk elders in Flevoland;

- Internationaal Zomerfestival Flevoland voor het uitvoeren van het symfonische werk ‘The Planets’ van Holst door professionele en amateurmusici;

- Visisonor voor ‘Black Pencil & Educatie’ om met name kinderen te laten kennismaken met oude en moderne klassieke muziek;

- LOLA voor broedplaats/clubconcept met podium en faciliteiten ‘Now’s the time’

- Theatergezelschap Vis à Vis voor de ontwikkeling van het terrein als onderdeel van de gebiedsontwikkeling met woningbouw;

- Anke en Foktje Take Over voor het verstevigen van presentatie-instelling ‘Kunst is Leuk’ in het Almeerse stadshart waar het publiek en makers worden gestimuleerd tot (co)creatie;

- Innercircle voor ‘In Rap en Roer’, een ontwikkelingstraject in Lelystad voor kwetsbare makers die met hun werk (meer) inkomen willen verdienen.

Volgende aanvraagronde

Aanvragen voor deze regeling voor activiteiten die starten in 2024 kan in de periode van 1 september tot 1 november 2023: Versterken en Vernieuwen, subsidie - Provincie Flevoland. Deze regeling is onderdeel van het Flevolandse Fonds voor Culturele ontwikkeling. Fonds voor culturele ontwikkeling - Provincie Flevoland

Een andere regeling binnen het fonds is Mede Mogelijk Maken. Deze staat het hele jaar open: Mede mogelijk maken, subsidie - Provincie Flevoland. Deze regeling biedt culturele instellingen en makers de mogelijkheid om aanvullende middelen aan te trekken voor hun culturele (samenwerkings)projecten in Flevoland. Met de provinciale subsidie kunnen ze een expert inhuren, zoals een fondsenwerver of penvoerder.