ALMERE - Op 17 juni 2022 wordt de vierde Natuurtop gehouden. Namens Gedeputeerde Staten is de natuur gedeputeerde Harold Hofstra trots en blij om de gastprovincie te zijn voor de Natuurtop, die zal plaatsvinden op het terrein van de Floriade. De Floriade leent zich, mede vanwege de binding met het thema van de Floriade 'growing green cities' en de internationale context, bij uitstek voor de Natuurtop. De top staat in het teken van de presentatie van de Agenda Natuurinclusief. Deze agenda is het initiatief van de provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL en gericht op de omslag naar een natuurinclusieve samenleving.


Toekomst van de natuur

De Natuurtop is een grootschalig tweejaarlijks event dat steeds door één van de provincies wordt georganiseerd. De top is interessant voor degenen die zich bezighouden met de toekomst van de natuur. Vaak zijn overheidsbestuurders en vertegenwoordigers van ‘groene organisaties’ aanwezig. Deze keer nemen ook bestuurlijke vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke terreinen deel, zoals landbouw, water, bouw, financiële sector, energie, infrastructuur, de stad en vrijetijdseconomie.

Natuurinclusiviteit

De Agenda Natuurinclusief richt zich op het versterken van de basiskwaliteit van de natuur en kijkt vooruit naar 2050. Het gaat om natuur in heel Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. De Agenda Natuurinclusief sluit aan bij de internationale initiatieven op het gebied van onder meer natuurinclusiviteit, biodiversiteit en vergroening. Vandaar dat ook internationale gasten worden verwacht. De provincie Flevoland werkt op dit moment ook zelf aan de ontwikkeling het programma Flevoland Natuurinclusief vanuit de noodzaak van een transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving.