LELYSTAD - De eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Elburgerbrug worden niet in 2017, maar in 2018 uitgevoerd. Dat is de uitkomst van overleg tussen provincie Flevoland, de uitvoerende aannemer en vertegenwoordigers uit de agrarische sector.

Het was de bedoeling dat de Elburgerbrug van 22 september t/m 7 oktober gestremd zouden zijn voor het verbeteren van de overgangen van en naar het beweegbare brugdek.

Inloopavond vervalt

Uit een nadere analyse van de belanghebbenden en de gebruikers van de brug is naar voren gekomen dat de gekozen stremmingsperiode onacceptabel is voor de agrariërs en loonwerkers vanwege de maisoogst. De uitvoering wordt daarom uitgesteld en de weg en de vaarweg zullen dus niet gestremd worden tijdens de bovengenoemde periode. De inloopavond op dinsdag 5 september komt daarmee ook te vervallen.

Nieuwe uitvoeringsperiode

Vanwege de weersomstandigheden en de te korte voorbereidingstijd is het niet mogelijk om de uitvoering in 2017 te laten plaatsvinden. In goed overleg met de omgeving wordt een nieuwe uitvoeringsperiode bepaald. Zodra er een nieuwe uitvoeringsperiode bekend is worden belanghebbenden opnieuw geïnformeerd.