ALMERE - In het centrum van Almere staat een nieuw meetstation: meetstation Almere Boomgaardweg. Dit station monitort de luchtkwaliteit zodat we een beter beeld krijgen van de luchtkwaliteit in Flevoland. En dan specifiek in Almere. Alexander Sprong, Wethouder Milieu van Almere: “Schone lucht is van groot belang voor onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Almere in gezonde lucht kan opgroeien en leven. Dit goed kunnen meten is noodzakelijk om te weten of we dit doel ook echt bereiken en waar we extra maatregelen moeten nemen. Deze stap hebben we nu gezet!”


Gedeputeerde Harold Hofstra: “Het meetstation in Almere levert gegevens over luchtkwaliteit voor een groeiend stedelijk gebied. De data zijn van belang voor het analyseren van de meetgegevens over fijnstof. Dit komt van pas in het inwonersparticipatieproject over het Luchtkwaliteitsmeetnet Flevoland dat in augustus start.”

300 meetkastjes in Flevoland
Momenteel werken we aan het Luchtkwaliteitsmeetnet Flevoland. Dit doen we samen met de zes Flevolandse gemeenten, RIVM, TNO, NMFF, GGD Flevoland en het bedrijf Ohnics. In dat kader plaatsen we binnenkort op ongeveer 300 plekken in Flevoland meetkastjes die fijnstof in de lucht meten. Naar verwachting gaat midden augustus de projectwebsite in de lucht. Vanaf dat moment kunnen inwoners, scholen, bedrijven en instellingen zich aanmelden voor een meetkastje. Via deze kastjes krijgen we meer inzicht over fijnstof.

Samenwerking
Er zijn meerdere organisaties bij dit project betrokken. Natuurlijk provincie Flevoland en gemeente Almere, maar ook het RIVM, de GGD Amsterdam en het ministerie van I&W. De RIVM was betrokken bij de installatie en de ingebruikname van het meetstation, GGD Amsterdam heeft de technische installatie verzorgd en doet ook het onderhoud. Het ministerie van I&W heeft financieel bijgedragen in de kosten, dit gebeurde via de subsidieregeling Schone Lucht Akkoord.