ALMERE - Het Flevolandschap wil haar bezoekerscentrum bij de Lepelaarplassen in Almere geheel gaan vernieuwen. De huidige Trekvogel maakt in de plannen plaats voor modulaire nieuwbouw met een natuurlijke uitstraling, uitzicht en groene buitenruimte. De bezoekersontvangst wordt gecombineerd met daghoreca.

‘We hebben na zorgvuldig onderzoek moeten concluderen dat renovatie van de Trekvogel niet rendabel is', zegt directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap. ‘Het gebouw is sterk verouderd en bevat asbest. Saneren komt dan neer op sloop. Daarnaast gaat renovatie de faciliteiten en uitstraling onvoldoende verbeteren.’

Modulaire nieuwbouw

Voor de nieuwe bezoekersontvangst denkt Het Flevo-landschap aan modulaire bouw, met flexibel te plaatsen en in te delen eenheden en een natuurlijke uitstraling. In de plannen integreert het natuurinformatiecentrum met horeca met een kleine kaart: koffie met iets erbij en lunch. Dit gaat in samenwerking met een regionale horecaondernemer die bij Het Flevo-landschap past. Ook wordt de buitenruimte aangepakt en vergroend.

Investering in kwaliteit
Directeur Huisman: ‘We willen bezoekers op deze plek een compleet nieuwe ervaring, ruimere openingstijden en meer service gaan bieden. We investeren daarmee in de kwaliteit van ontvangst bij onze natuurgebieden aan deze kant van Almere, en in Nationaal Park Nieuw Land als geheel.’ De kwaliteitsslag voor de bezoekersontvangst bij de Lepelaarplassen past ook bij een al langer lopend traject. Hierin werkt Het Flevo-landschap samen met de gemeente Almere aan de kwaliteit van natuurbeleving en recreatie in het Lepelaarplassengebied.

Geschiedenis gaat niet verloren
Met de sloop van het gebouw de Trekvogel gaat niet meteen ook de geschiedenis van dit werkeiland verloren. Directeur Huisman: ‘Er zijn nog heel veel andere manieren om die geschiedenis levend en zichtbaar te houden. We zijn hierover ook al in contact met de gemeente en haar erfgoedspecialisten. Onze vernieuwingsplannen bieden juist ook kansen voor meer zichtbaarheid.’ De Trekvogel is zestig jaar geleden gebouwd als tijdelijke kantine en dienstpension, tijdens de aanleg van de Zuidelijke Flevopolder. Daarna was het tot halverwege jaren '80 een café-restaurant, voor het natuurinformatiecentrum werd.

Vroegtijdig in gesprek
De medewerkers, vrijwilligers en omwonenden zijn eerder deze week over de plannen geïnformeerd. ‘We gaan graag in een vroeg stadium het gesprek aan met betrokkenen, om hun reacties mee te kunnen nemen tijdens de planontwikkeling', aldus Huisman.

De komende maanden werkt Het Flevo-landschap aan die nadere uitwerking van de toekomstplannen, en volgen nog de benodigde formele procedures voor de geplande sloop en nieuwbouw. Directeur Huisman: ‘We hebben nog een hoop werk te verzetten. Maar het geeft ook energie om dit mooie project samen voor elkaar te krijgen en zo te werken aan onze toekomst en die van Almere.’

Als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe bezoekerscentrum in het voorjaar van 2022 haar deuren.