ALMERE - Met haar laatste publicatie, The Raintime genaamd, brengt gamestudio S.O.C.A.H. een nieuw perspectief op het leven in de Flevopolder. The Raintime vertelt het verhaal van Willem, een jonge student die langzaam vervreemd raakt van de wereld om hem heen. De polder en haar onstaansgeschiedenis vormen een centraal thema binnen het nieuwe spel.

"De polder is uniek," vertelt creatief directeur Janne. "Er zijn weinig plaatsen op aarde waarop het landschap zo radicaal is gecultiveerd door de mens. Voor hoofdpersoon Willem staat de polder dan ook symbool voor het onnatuurlijke in zijn leefomgeving. Naarmate hij zich meer en meer verdiept in de geschiedenis van de polder en de zuiderzeevissers die erdoor verdreven werden, ontwikkelt hij een extreme ideologie waarbinnen het nieuwe land weer plaats moet maken voor de zee."

"In The Raintime wilden we een geloofwaardige karakterverandering weergeven," legt programmeur lain uit. "Het spel is een interactief verhaal, waarin passages over de geschiedenis van de polder worden afgewisseld met de belevingswereld van Willem zelf. Langzaam raken de twee verhaallijnen meer en meer verstrengeld, totdat Willem in zijn eigen waanbeelden begint te geloven. Daarna komt alles in een stroomversnelling terecht."

De eerste versie van The Raintime is nu gratis te downloaden op gameplatform Steam. Ga naar socah.org voor meer informatie.