LELYSTAD - In Flevoland zijn nog steeds grote punten van belang op het gebied van het vervoer. Zo is er nog steeds geen beslissing genomen over de opening (of niet) van Lelystad Airport. Daarnaast is er ook nog de Lelylijn waar het een en het ander over te doen is en er nog geen beslissing over genomen is.

Uitwerken alternatieven

In september heeft de projectorganisatie Lelylijn opdrachten verstrekt aan een aantal bureaus om een aantal vervolgonderzoeken voor het onderzoek naar de Lelylijn uit te voeren.

In het najaar 2024 zou een keuze worden gemaakt of men wel of niet doorgaat met de aanleg van de snellere spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Daarbij wordt ook gekeken hoe de lijn zal gaan lopen.

Onderzoeken

Volgens de projectorganisatie zal Studio Bereikbaar de verkennende Houtskoolschets naar bepaalde denkrichtingen. Bij het onderzoek wordt een situatie onderzocht met en zonder de Lelylijn. Hierbij wordt gekeken naar bundeling van de lijn met de snelwegen A6 / A7 / A32.

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke route alternatieven voor de Lelylijn. Bij dit onderzoek worden de kosten van de verschillende alternatieven berekend. Hierbij wordt ook gekeken naar verschillende dienstregelingen die passen bij de verschillende alternatieven.

Mogelijke alternatieven

Deze week werd duidelijk dat het projectteam Lelylijn 2 alternatieve routes gaat bekijken. Dit zijn een route via Alkmaar over de Afsluitdijk en een route via Assen. Vooral de eerste is opmerkelijk, want dit zou betekenen dat de Lelylijn niet door Flevoland zal lopen.

Dit voorstel is reeds neergelegd bij de Statenleden van Groningen. Hierbij werd een kaartje getoond met de 2 alternatieve routes naast het originele plan. Het originele plan gaat uit van een verbinding tussen Amsterdam en Groningen en Leeuwarden. Hierbij worden Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten aangedaan.

De projectgroep zal in het najaar 2024 de resultaten van de onderzoeken - mét kostenplaatje voor de 3 routes - aan de staatssecretaris aanbieden. Maar op dit moment is het al duidelijk dat het gereserveerde bedrag van 3 miljard euro ontoereikend zal zijn.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe belangrijk de alternatieve routes zijn, maar de onderzoeken worden niet voor niets gedaan. Tenslotte moet er weer belastinggeld naar de onderzoeken. Dit houdt in dat de alternatieve routes zeker een kans hebben.